skip to Main Content

Poszukujemy eksperta, który pomoże nam zbudować projekt funkcjonalny i oprogramowanie nowoczesnego systemu komunikacji z odbiorcami naszych projektów. Chcemy nadążać za nowymi technologiami. Mamy świadomość, że możliwości obecnego systemu nie są już wystarczające, by sprostać potrzebom rodziców ponad 6000 studentów, setek wolontariuszy i pracowników fundacji.

Back To Top