skip to Main Content
Jesteśmy fundacją, która zmienia edukację!
Rozwijamy potencjał dzieci. Chcemy, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Jesteśmy Fundacją non profit, która pozytywnie zmienia edukację! Od 2007 roku rozbudzamy dziecięcą ciekawość i upowszechniamy nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie. 

Działamy w dwóch obszarach: organizujemy sobotnie zajęcia z naukowcami w 5 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzujemy w szkołach autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie). Naszymi programami docieramy do ponad 80 000 dzieci rocznie!

Misja i cele
Rozwijamy potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.
  • Uczymy współpracy i rozwijamy kompetencje społeczne
  • Rozwijamy potrzebę uczenia się przez całe życie
  • Kształtujemy umiejętność krytycznego myślenia
  • Rozbudzamy w najmłodszych pasję do wiedzy
  • Pokazujemy, że każdy może zostać wolontariuszem
  • Angażujemy dzieci w poznawanie nauki przez doświadczenie
  • Pomagamy nauczycielom uczynić ze szkoły miejsce fascynujących spotkań z nauką
  • Współpracujemy z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi na rzecz zmiany edukacji
Nasza historia
Działamy od 2007 roku. Najważniejsze wydarzenia w naszej historii:
Nasz statut
Siedzibą naszej Fundacji jest Kraków.

Fundacja Uniwersytet Dzieci została założona w 2007 roku. Organami Fundacji jest Rada Fundacji oraz Zarząd. 

Pobierz statut
Dokumenty i sprawozdania
Jesteśmy fundacją non profit. Nie działamy dla zysku.

W każdej chwili możesz przejrzeć sprawozdania finansowe, które szczegółowo opisują nasze wydatki.

Pobierz sprawozdanie
Back To Top