skip to Main Content

Syn choruje,  jest dzieckiem ze spektrum autyzmu. Poza codzienną rehabilitacją, terapiami potrzebuje też specjalnej edukacji, doświadczania. Ponieważ syn uczy się, poznaje świat w inny sposób niż dzieci neurotypowe, potrzebuje doświadczać, działać. Dlatego tak cenimy sobie zajęcia w Uniwersytecie Dzieci.

Back To Top