skip to Main Content
Nauczyciele w projekcie

To grupa nauczycieli i edukatorów pragnących rozwijać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnej edukacji. Grupa ta zrzesza ludzi, którzy wprowadzają do swojej codziennej pracy z dziećmi nowe metody i narzędzia nauczania. Nauczyciele i edukatorzy testują ze swoimi uczniami zestaw edukacyjny, wypracowany w ramach międzynarodowego projektu InEdu.

Materiały dydaktyczne

Stworzone przez ekspertów i praktyków ze środowisk akademickich, z trzeciego sektora oraz edukacji nieformalnej – zostaną poddane ocenie merytorycznej przez osoby zaproszone do ich testowania. Community of practice służy wymianie dobrych praktyk, łączeniu różnych środowisk pracujących na rzecz rozwoju edukacji oraz budowaniu sieci międzynarodowych kontaktów.

Agnieszka Herszel- Pościk

Nauczyciel i wychowawcą klasy III w SP 16 w Pabianicach. Wraz ze swoimi uczniami realizuje swoje autorskie programy nauczania  „Spokojnie! To tylko przyroda.” (Autorski program rozszerzający wiedzę dzieci z zakresu biologii,fizyki i chemii- opartych na eksperymentach i doświadczeniach, działalności praktycznej uczniów), oraz „Technologie z klasą” CUF, „Uczymy dzieci programować”, „Mistrzowie kodowania”. Jej lekcje odbywają się nie tylko w klasie, ale też na świeżym powietrzu, gdzie wspólnie z uczniami przeprowadza wiele ciekawych obserwacji czy eksperymentów. Często też w jej klasie odbywają się dni „bez ławek”, wtedy uczniowie mogą dowolnie adaptować przestrzeń do swojej działalności.

Jolanta Okuniewska

Finalistka konkursu Global Teacher Prize 2016. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego w klasach I-III. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. W roku szkolnym 2012/2013 za swoja pracę dydaktyczno-wychowawczą i osiągnięcia otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej W X 2013 roku znalazła się w finale konkursu Nauczyciel Roku 2013. W XII 2015 roku została finalistką światowego konkursu The Global Teacher Prize za rok 2016. W X 2016 uzyskała tytuł Honorowy Profesor Oświaty.

Małgorzata Biśta

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawczyni klasy I w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, rok ukończenia 1994 – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, I stopień specjalizacji 1998 r, Studia podyplomowe AWF 1999 r. Studia podyplomowe UJ 2004 -Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika 2018

Muriel Grenon

Dr Muriel Grenon (F) wykłada biochemię, jest także dyrektorką-założycielką programu wsparcia edukacji w zakresie nauk przyrodniczych „Odkrywcy komórek” (www.cellexplorers.ie) na Wydziale Nauk Przyrodniczych Narodowego Uniwersytetu Irlandii (www.nuigalway.ie). Zarówno jej szerokie zainteresowania badawcze, jak i doświadczenie w zakresie dydaktyki były kluczowe dla utworzenia i rozwoju tego programu edukacyjnego, łączącego badania naukowe i kształcenie na poziomie wyższym z nauczaniem w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obszary jej specjalizacji to: biologia, wsparcie nauki i edukacji oraz powszechne zaangażowanie w naukę. Jej zainteresowania badawcze dotyczą edukacji nieformalnej w zakresie nauk przyrodniczych, praktycznych aspektów nauczania oraz wykorzystania edukacyjnego wsparcia nauki jako narzędzia w kształceniu na poziomie wyższym.

Sarah Carroll

Sarah Carroll jest doktorantką w dziedzinie biochemii na Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway, a także koordynatorką wolontariatu programu NUI „Odkrywcy komórek”. „Odkrywcy komórek” (www.cellexplorers.ie) to program wsparcia edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, stworzony na Wydziale Nauk Przyrodniczych NUI. Jej zainteresowania naukowe dotyczą edukacji nieformalnej w zakresie nauk przyrodniczych, zwłaszcza badania wpływu pokazów naukowych dla dzieci na ich poczucie pewności siebie w danej tematyce. Jako koordynatorka wolontariatu odpowiada za rekrutację, przygotowanie i zarządzanie ponad stuosobową bazą wolontariuszy oraz za organizację wydarzeń. Zarówno doświadczenie zdobyte na stanowisku koordynatorki, jak i badania prowadzone w ramach doktoratu pozwoliły jej zdobyć szerokie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu i ocenie nowych metod kształcenia oraz materiałów edukacyjnych w naukach przyrodniczych.

Joanna Jasiołek

Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda i terapeuta pedagogiczny. Jestem fanką matematyki i „OK Zeszytu”, a tym co mnie napędza, jest potrzeba ciągłego rozwoju. Praca z dziećmi to moja pasja. Pociąga mnie ich kreatywność i przekonanie, że wszystko jest możliwe. Wierzę, że nauka w szkole może być przyjemnością i sposobem na  odkrywanie świata.

Sylwia Linek

Nauczycielka dyplomowana z 20-letnim stażem specjalizująca się w edukacji wczesnoszkolnej i nauczaniu muzyki, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Opolskiego.  Autorka scenariuszy zajęć dla dzieci, współautor książki „Przewodnik innowacyjnego nauczyciela- Edukacja wczesnoszkolna- Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko”. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów dla nauczycieli, takich jak projekt pt. „Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”; „Czas pomysłów- Jak przekonać niedojadki” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”.  Pod jej kierunkiem uczniowie zdobyli m.in. nagrodę główną w ogólnopolskich programach edukacyjnych „Planeta Energii” oraz „Śniadaniowe Misje”; Grand Prix w ogólnopolskim konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem!”; I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Minutowa piosenka klasowa- szkolny Klip Muzyczny”. Jej zawodowe motto: „Im więcej zabawy, tym więcej nauki” bezustannie mobilizuje ją do poszukiwania pomysłów na przekazywanie wiedzy i umiejętności nie tylko za pomocą kredy i tablicy. Jak mówi o sobie: jest nauczycielem niepokornym, poszukującym i upartym. Lubi podejmować wyzwania. Taka praca nie nuży. Wymaga zaangażowania, ale daje 100 – procentową satysfakcję zarówno uczniom, jak i nauczycielowi.

Back To Top