skip to Main Content

Czas na podsumowanie projektu!

InEdu – pierwszy projekt międzynarodowy prowadzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci – dobiegł końca. W ciągu ostatnich dwóch lat trwania projektu skupialiśmy się przede wszystkim na upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji w oparciu o dobre praktyki z różnych krajów oraz na wzmacnianiu kompetencji dzieci w krytycznym myśleniu.

Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii (The University of Bedfordshire School of Teacher Education), Irlandii (ProActivate Ireland) i Austrii (Kinderbüro Universität Wien) uczestniczyliśmy w seminariach i warsztatach, by dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem.  Odbyło się 8 inspirujących spotkań edukatorów (Galway, Bedforshire, Wiedeń, Kraków), podczas których pracowaliśmy nad narzędziami dla nauczycieli i edukatorów.

Każdy z partnerów działa od wielu lat na polu edukacji, zatem wymiana dobrych praktyk była bardzo owocnym i ciekawym procesem, dotyczyła między innymi:

  • systemów nauczania w 4 krajach partnerskich (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii),
  • idei „outdoor education”,
  • działań edukacyjnych mających na celu włączanie w życie społeczne grup zagrożonych wykluczeniem (social inclusion),
  • autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń,
  • tworzenia scenariuszy lekcji i narzędzi dla nauczycieli w wersji analogowej i online,
  • kreowania aktywności do samodzielnej pracy dzieci,
  • budowania sieci kontaktów i współpracy między jednostkami edukacyjnymi działającymi na różnych polach (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy środowiska akademickiego z III sektorem oraz szkołami),
  • inicjowania platform do wymiany dobrych praktyk w środowiskach międzynarodowych (inspiracje do stworzenia grupy „Community fo Practice”).
Back To Top