skip to Main Content

Europejscy nauczyciele korzystają już z zestawu edukacyjnego InEdu!

Z niecierpliwością czekaliśmy na moment, kiedy zestawy dotrą do wszystkich krajów partnerskich. Materiały bezpiecznie dotarły na miejsce i już znalazły się w rękach swoich nowych użytkowników! Zestawami edukacyjnymi, które powstały w ramach projektu InEdu obdarowaliśmy 1400 edukatorów w czterech państw partnerskich – Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Polski. Proponowane przez nas narzędzia wzmocnią u uczniów kompetencje krytycznego myślenia, zachęcą do samodzielnej obserwacji i wyciągania wniosków oraz rozbudzą poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zestaw powstał w oparciu o motyw teatru Kamishibai (tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków) oraz rozbudowany został o atrakcyjne scenariusze lekcji z zakresu edukacji przyrodniczej, inspiracje do tworzenia autorskich zajęć dla nauczyciela oraz Historię Jeża Zoi, która scala wszystkie elementy projektu.

Do polskich szkół trafił już zestaw edukacyjny do realizacji projektu „Przyroda z klasą”.

Nauczyciele, którzy za pośrednictwem strony www.scenariuszelekcji.edu.pl zapisali się do projektu, otrzymali już zestaw edukacyjny do pracy z uczniami w klasie. Każdy nauczyciel bezpłatnie korzysta z materiałów, dostępnych na stronie Scenariuszy Lekcji.

Back To Top