skip to Main Content

Wiemy, edukujemy, rozwijamy się! Podsumowanie szkoleń w Irlandii.

 

Energetyczne szkolenia w ramach projektu POWER już za nami! Pracownicy Fundacji Uniwersytet Dzieci rozwinęli swoje kompetencje liderskie i uczestniczyli w intensywnym treningu twórczego myślenia. Wyjazd do Irlandii był okazją do przełamania barier kulturowych i językowych. Nasz zespół dowiedział się, jak zarządzać zmianą i ryzykiem w projekcie oraz jak przeprowadzić skuteczną ewaluację działań. 

 

 

Co osiągnęliśmy?

W warsztatach z zarządzania zespołem (leadership) wzięło udział 6 pracowników, a w szkoleniach z kreatywnego myślenia (design thinking) -12. Podczas wyjazdu rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach, poznaliśmy swoje mocne strony oraz przekonaliśmy, co jest dla nas największym wyzwaniem w pracy z innymi. Kluczowa była wymiana pomysłów pomiędzy pracownikami z różnych działów, ponieważ spojrzeliśmy na wyzwania stojące przed nami z wielu perspektyw.  Pracowaliśmy nad wspólną komunikacją, wymyślaliśmy kreatywne rozwiązania i sprawdzaliśmy ich efektywność w praktyce.

Podczas ćwiczeń w grupach poznaliśmy nowe style zarządzania oraz innowacyjne metody prowadzenia projektów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Wzbogaciliśmy się o nowe umiejętności budowania współpracy i nawiązywania kontaktu pomiędzy organizacjami i partnerami z różnych krajów. Ważnym elementem szkoleń z kreatywnego myślenia był etap weryfikacji pomysłów przy użyciu techniki Convergent Thinking i ich testowania. Było to przydatne ze względu na kreatywny charakter naszych działań.

Działamy w 5 miastach, dlatego niezwykle cenne były dla nas również warsztaty z zarządzania zespołem rozproszonym i pracującym zdalnie. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, jak tworzyć efektywnie współpracujące grupy projektowe i jak je motywować do osiągania celów. 

Urokliwe miejsca, cenne doświadczenia 

Szkolenia odbywały się w pięknych okolicznościach irlandzkiej przyrody. Nie zabrakło wyzwań na świeżym powietrzu, które skłoniły uczestników do przełamania własnych słabości i budowały zaufanie do współpracowników. Był to też czas na refleksję, regenerację i sprawdzenie swoich pomysłów w nietypowy sposób. Zmiana perspektywy ma ogromną moc podczas kreowania nowych projektów. Design thinking od każdej strony, zaliczony!

Uczestnicy warsztatów podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi pracownikami Fundacji, podczas szkoleń w ośrodkach Uniwersytetu Dzieci.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

Back To Top