skip to Main Content

Warto rozmawiać o edukacji!

 

Jako Fundacja zajmujemy się popularyzowaniem nauki wśród dzieci i młodzieży. Ponadto upowszechniamy nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie. Jesteśmy przekonani o konieczności wprowadzenia zmian w polskim szkolnictwie i chcemy uczestniczyć w tym procesie. Zorganizowaliśmy debaty, których celem było zebranie wytycznych  potrzebnych do wprowadzenia zmian w polskiej edukacji, w szczególności w zakresie kształcenia nauczycieli. Planujemy  wypracowanie własnego programu kształcenia nauczycieli wczesnoszkolnych i przedmiotowych w postaci programu rocznych studiów i bloku zajęć jako fakultet z praktyką na Uniwersytecie Dzieci.

 

Pierwsza debata miała miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniu 15 lutego 2019 roku. Druga natomiast odbyła się 26 lutego 2019r. na Uniwersytecie przyrodniczym we Wrocławiu. Zależało nam na przeprowadzeniu dyskusji w gronie osób, dla których edukacja ma niebagatelne znaczenie. Podczas spotkań zgromadziliśmy społeczność nauczycieli, studentów i absolwentów Uniwersytetu Dzieci, naukowców i przedstawicieli władz wyższych uczelni. Nie zabrakło również przedsiębiorców, którzy podzielili się swoimi obserwacjami na temat obecnej na rynku pracy sytuacji.

Po co uczymy? Jakich pracowników poszukują pracodawcy? Czego i jak powinny uczyć się dzieci? Jak kształcić nauczycieli?

To tylko niektóre tematy, jakie omawialiśmy podczas debat. Zachęcamy do zapoznania się z raportem ze spotkań.

Back To Top