skip to Main Content

Eksperci Fundacji na ważnych konferencjach edukacyjnych w całej Polsce

Od 11 lat działamy na rzecz rozwoju edukacji, organizując fascynujące wykłady i warsztaty z naukowcami na Uniwersytecie Dzieci. Ideę twórczych i angażujących zajęć staramy się też przenieść na grunt szkolny, by jak najwięcej dzieci mogło odkrywać świat nauki i odnajdywać w nim swoje miejsce w przyszłości. Dlatego regularnie wspieramy nauczycieli w procesie kształcenia, tworząc dla nich bezpłatne scenariusze lekcji i inne narzędzia edukacyjne (np. zestawy dla uczniów do nauki programowania czy kształtowania kompetencji społecznych).

Jako popularyzatorzy nauki organizujemy dla nauczycieli także bezpłatne konferencje i szkolenia, podczas których wymieniamy się doświadczeniami, dzielimy wiedzą i zbieramy informacje na temat najnowszych potrzeb nauczycieli.

W najbliższym czasie odbędzie się kilka konferencji dla nauczycieli, które organizujemy we współpracy z ważnymi instytucjami edukacyjnymi.

  • 25 listopada w Olsztynie odbędzie się konferencja przyrodnicza Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?

Podczas wydarzenia nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze, angażując uczniów w proces zdobywania wiedzy. Uczestnicy wezmą udział w prelekcjach oraz warsztatach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych.

Wykłady i warsztaty zrealizują eksperci współpracujący na co dzień z Fundacją:
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, dr Ewa Sucharzewska, dr Takao Ishikawa , dr Leszek Błaszkiewicz.

Partnerem konferencji jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji o konferencji: www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/bezplatna-konferencja-przyrodnicza-dla-nauczycieli

  • 25 listopada w Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się konferencja Szkoła-Rozwój-Eksperyment, której jesteśmy współorganizatorem.

Tematem przewodnim konferencji będzie eksperymentowanie – czy i w jaki sposób przeprowadzać eksperymenty na szkolnych lekcjach? A przede wszystkim, jak znaleźć czas na doświadczenia? Realizacja zmieniającej się podstawy programowej często nie zostawia przestrzeni na dodatkowe aktywności, a eksperymenty opisane w podręcznikach czasem są trudne do przeprowadzenia w warunkach szkolnych lub wymagają użycia specjalistycznego sprzętu. Dlatego konferencja będzie inspiracją do prowadzenia angażujących i kreatywnych lekcji z udziałem prostych i szybkich eksperymentów.

Więcej informacji o konferencji: www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/szkola-rozwoj-eksperyment-bezplatna-konferencja-dla-nauczycieli

  • 23 listopada w Urzędzie Miasta w Rybniku odbędzie się konferencja Co kryje w sobie smog? Jak chronić siebie i przyrodę?

W trakcie wykładów i warsztatów nauczyciele będą mieli okazję poznać proste aktywności i doświadczenia, które ułatwią realizację lekcji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Tematyka zajęć będzie dotyczyła historii badań smogu, wpływu smogu na zdrowie czy sposobów monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Nauczyciele poznają także pomysły na lekcje dotyczące ochrony środowiska. Wśród prowadzących znajdą się eksperci Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Urząd Miasta Rybnik.

Więcej informacji o konferencji: www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/co-kryje-w-sobie-smog-jak-chronic-siebie-i-przyrode

 

Back To Top