skip to Main Content

Fundacja Uniwersytet Dzieci na największym spotkaniu popularyzatorów nauki w Polsce!

W dniach 15-17 marca 2017 r. przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczą w konferencji Integracja – Interakcja, organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik oraz sieć SPiN. To spotkanie osób i instytucji zaangażowanych w rozwój inicjatyw edukacyjnych, popularyzację nauki i nowych technologii. Spotykamy się, by dzielić się dobrymi praktykami i poszerzać nasze horyzonty.

Eksperci Fundacji dzielą się z innymi wiedzą na temat tego, jak kreatywnie pracować z naukowcami, budzić dziecięcą ciekawość, popularyzować naukę wśród dzieci i dorosłych, profesjonalnie zbierać fundusze na działalność organizacji. Jesteśmy panelistami, uczestniczymy aktywnie w wielu sesjach. Zarząd Fundacji, uczestnicząc w spotkaniach sieci SPiN (Porozumienie Społeczeństwo i Nauka), której jesteśmy członkiem – w czasie konferencji ustala standardy dla popularyzowania nauki i jej lepszego rozumienia w społeczeństwie.

Back To Top