skip to Main Content

Fundacja Uniwersytet Dzieci na Narodowym Kongresie Nauki

19-20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się Narodowy Kongres Nauki. Wydarzenie zakończyło pierwszy etap prac związanych z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Fundację Uniwersytet Dzieci reprezentowała Anna Grąbczewska – Prezes Zarządu, która wzięła udział w panelu dyskusyjnym o społecznej odpowiedzialności uniwersytetów, w seminarium poświęconym nowemu sposobowi ewaluacji uczelni wyższych, a także w panelu z udziałem młodych naukowców oraz w debacie o współpracy uczelni z biznesem.

– Zarówno jako prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz reprezentantka środowiska popularyzującego naukę bardzo liczę na to, że znaczenie trzeciej misji uczelni wyższych rzeczywiście wzrośnie po wprowadzeniu Ustawy 2.0. Dotyczy to między innymi popularyzacji nauki, która wychodzi poza wąskie akademickie grono, gdy naukowcy spotykają się i rozmawiają o nauce z różnymi grupami społecznymi, m.in. z dziećmi, młodzieżą, osobami pracującymi i starszymi – mówiła Anna Grąbczewska.

Fundacja Uniwersytet Dzieci uczestniczy w popularyzowaniu nauki od 10 lat, regularnie współpracując z ponad 20 uczelniami wyższymi w Polsce. Obok Uniwersytetu Dzieci w Polsce funkcjonują inne uniwersytety dziecięce, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia organizujące naukowe spotkania, debaty, wykłady i warsztaty otwarte dla różnych grup wiekowych. Z okazji dekady swojego istnienia Fundacja Uniwersytet Dzieci podjęła w maju tego roku debatę o tym, jak tego typu instytucje zmieniają oblicze uczelni wyższych – ta zmiana to nic innego niż zwiększenie znaczenia trzeciej misji. Oby trend ten się utrzymywał – oby uczelnie otwierały się coraz bardziej na społeczeństwo, nie tylko jako partner, ale też autorytet. Oby działały aktywnie zarówno w ramach zorganizowanej edukacji pozaformalnej, jak i jako ważny głos w debacie publicznej. W epoce postprawdy, rządów kultury masowej potrzebujemy punktu odniesienia, autorytetu. Tak jak nasi studenci pytają na Uniwersytecie Dzieci naukowców o funkcjonowanie świata, tak zagubione w zalewie niezweryfikowanych informacji społeczeństwo powinno odwoływać się do naukowców i uniwersytetów, których najważniejszym celem i sensem istnienia jest dążenie do prawdy. Oby uniwersytety strzegły tej najważniejszej roli.

Back To Top