skip to Main Content

InEdu – nowy międzynarodowy projekt Fundacji

Od wielu lat Fundacja stara się przełożyć doświadczenie zetknięcia dzieci z naukowcami na płaszczyznę edukacji formalnej. Dlatego oprócz organizacji fascynujących zajęć na uczelniach wyższych, tworzymy także serwis dla nauczycieli: www.scenariuszelekcji.edu.pl, który cieszy się ogromną popularnością.

Doświadczenie Fundacji zostało dostrzeżone przez Komisję Europejską. Jesteśmy liderem międzynarodowego projektu InEdu, w ramach programu Erasmus+.  Celem projektu jest wypracowanie takich narzędzi edukacyjnych, które będą angażujące i atrakcyjne dla wszystkich uczestników procesu nauczania: dzieci, nauczycieli oraz rodziców. W projekcie uczestniczą organizacje z 4 krajów: Uniwersytet z Bedfordshire,  Kinderbüro Universität z Wiednia, organizacja  ProActivate z Irlandii oraz Fundacja Uniwersytet dzieci jako lider projektu. Wszystkie organizacje mają znaczące doświadczenie w pracy z nauczycielami, dziećmi, naukowcami, co pozwoli wypracować narzędzia i metody oparte na naturalnej ciekawości poznawczej dzieci.

Fundacja pozyskała partnerów projektu w ramach współpracy sieci EUCU.NET – Europejckiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych, której jest aktywnym członkiem.

Back To Top