skip to Main Content

Nauka do kwadratu – jak potęgujemy radość poznawania nastolatków?

Najnowszy kierunek dla nastolatków na Uniwersytecie Dzieci – Nauka do kwadratu – cieszy się ogromną popularnością. Na przełomie lutego i marca w Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie odbyły się uroczyste inauguracje oraz pierwsze zajęcia. Kierunek został uruchomiony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem ministerialnego programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Główną ideą jest rozbudzenie dziecięcej ciekawości i inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań.

W Warszawie inauguracja odbyła się 11 marca. Nastoletni uczestnicy otrzymali indeksy i oficjalnie dołączyli do grona studentów Uniwersytetu Dzieci. Wykład otwierający wygłosił dr Tomasz Sobierajski (Czego uczy się człowiek XXI wieku?). Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. dr hab. Monika Rekowska z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz przedstawiciel MNiSW – pan Roman Wilkoszewski, który odczytał list od Ministra Nauki – Jarosława Gowina.

Podczas wykładu studenci dowiedzieli się, że powinni uczyć się całe życie , poszerzać horyzonty i szukać zainteresowań, by stale się rozwijać. Tego dnia część studentów uczestniczyła już w pierwszych zajęciach – warsztatach kompetencyjnych przygotowujących ich do późniejszej pracy projektowej.

Obecnie wszystkie warsztaty specjalizacyjne są już w toku. Matematycy dowiedzieli się, ile matematyki jest w przyrodzie. Lista rekwizytów, na której znalazł się m.in. ananas, kalafior czy karczoch, budziła ogromne zaciekawienie, lecz w trakcie zajęć studenci dowiedzieli się, że rzeczy te naprawdę nie były przypadkowe.

Specjalizacja pod hasłem „Laboratorium kryminalistyczne” została przywitana w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW z niesamowitą życzliwością. Pani Małgorzata Jakubiak – koordynator projektu z ramienia CNBCh zadbała o to, by nastoletni studenci czuli się jak u siebie. Cykl zajęć rozpoczął się wykładem dra Dariusza Wilka o tym, czym w ogóle zajmuje się kryminalistyka. Zajęcia historyków odbyły się w Gabinecie Zbiorów XIX wieku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci poznali historię biblioteki, zobaczyli pierwodruki i unikalne okazy piśmiennicze. Dowiedzieli się, jak wyglądały książki w 1816 roku i czy każdy student posiadał własny zbiór.

W Olsztynie inauguracja kierunku odbyła się 25 lutego. Wykład poprowadził dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na wydarzeniu obecni byli również zaproszeni goście: Michał Wypij – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Takao Ishikawa – Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci, który później prowadził wykład dla studentów kierunku Mistrz i Uczeń.

Drugi wykład poprowadzony został przez dra Leszka Błaszkiewicza i dotyczył energii drzemiącej w kosmosie. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy oraz zachęcił ich do dyskusji.
Podczas warsztatów kompetencyjnych studenci kształcili umiejętność pracy metodą projektową. Warsztaty miały również na celu przygotowanie studentów do uczestnictwa w danych specjalizacjach: malarstwie, programowaniu, biologii, fizyce, architekturze krajobrazu oraz lingwistyce. Spotkania w ramach poszczególnych specjalizacji odbywają się w różnych miejscach. Studenci mają okazję badać DNA w profesjonalnym laboratorium diagnostycznym, szukać praw fizyki w różnych dyscyplinach sportowych, czy zaprojektować, a następnie stworzyć własny ogród w terenie.

Inauguracja Nauki do kwadratu we Wrocławiu odbyła się 4 marca. Uroczystość rozpoczęła się od wykładu dra Łukasza Srokowskiego, który przedstawił studentom rozwój cywilizacji, jaki następował przez ostatnie 50 lat. Opowiedział także o perspektywie zmian, jakie mogą nastąpić  na świecie w ciągu kolejnych 50 lat. Studenci dowiedzieli się więc, jakie kluczowe kompetencje powinni rozwijać, aby sprawnie funkcjonować w XXI wieku.

Podczas inauguracji gościliśmy prorektora ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dra inż. Józefa Sowińskiego oraz Urszulę Siembiedę, zastępcę dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Monikę Zwierko, członkinię Zarządu Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Co do tej pory wydarzyło się na zajęciach we Wrocławiu?

Podczas seminariów na specjalizacji Immunologia studenci w laboratorium wykonali m.in. barwienia preparatów leukocytów ludzkich i prowadzili obserwacje mikroskopowe. Dzięki temu poznali budowę komórek układu odpornościowego i nauczyli się je rozróżniać. Sprawdzili, jak przebiega proces barwienia komórek krwi. Wykonali także zdjęcia komórek krwi kamerą mikroskopową i przeanalizowali pod kątem technicznym jakość swoich preparatów. Studenci, pracując w zespołach, opracowali i zaprojektowali szczepionki przeciwko nieznanemu dotychczas wirusowi. W tym celu wykorzystali techniki Gordona, Brainwritting 635 i Philips Buzz Session.

Zajęcia w ramach seminarium z Botaniki przyniosło studentom wiedzę o obecności grzybów w otoczeniu człowieka. Przeprowadzili oni w laboratorium badania obecności struktur grzybowych w powietrzu. Poznali znaczenie obecności tych organizmów w powietrzu dla ludzi, roślin i zwierząt. Wykonali doświadczenia i sprawdzili, jakie grzyby bytują na produktach spożywczych.

Podczas zajęć na specjalizacji Biologia studenci poznali metody laboratoryjne, jakimi na co dzień posługują się naukowcy z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Sprawdzili, jak wygląda budowa komórki i tkanek roślinnych. Dowiedzieli się także, jak rośliny przygotowują się do życia w różnych środowiskach.

Zajęcia w ramach specjalizacji Inżynieria Energetyczna to dla młodych studentów okazja do połączenia zainteresowań przyrodniczych i technicznych. Do tej pory wraz z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego sprawdzili właściwości fizyczne wodoru. Poznali sposoby jego produkcji. Sprawdzili także, jak można wykorzystać wodór do zasilania ogniw paliwowych typu REM. Studenci poznali wybrane turbiny wodne i określili możliwości ich wykorzystania  w wybranych lokalizacjach. Zbudowali także własną turbinę wiatrową i przetestowali ją w tunelu aerodynamicznym.

Projekt dofinansowany przez:                              w ramach programu:

         

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Back To Top