skip to Main Content

Jeż bohaterem zestawu edukacyjnego w programie InEdu

Uczniowie ze szkoły podstawowej  nr 16 w Pabianicach jako pierwsi na świecie poznali historię jeża, który jest bohaterem zestawu edukacyjnego stworzonego w ramach międzynarodowego projektu InEdu. Zestaw zawiera 4 scenariusze lekcji i angażujące aktywności dla uczniów.  Przygody jeża są zobrazowane w formie teatru, na wzór japońskiego Kamishibai, dzięki któremu dzieci towarzyszą jeżowi w poznawaniu jego świata.

Prototyp zestawu jest obecnie testowany w wybranych szkołach w Polsce oraz w krajach partnerów projektu: w Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Specjaliści biorący udział w projekcie wypracowali nowatorskie metody pracy z dziećmi i rekomendują je nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Testy potrwają do końca marca, dzięki nim nauczyciele mogą  wpłynąć na ostateczny kształt zestawu, przez co jego zawartość powoli uczyć ciekawie i w angażujący sposób kształtować kompetencje dzieci.

Twórcy projektu dążą do tego, aby metody i narzędzia dla nauczycieli pobudzały dziecięcą ciekawość. Chcemy,  aby dzieci samodzielnie dochodziły do wiedzy, wykorzystywały swój potencjał twórczy, krytyczne myślenie i wyobraźnię.

Back To Top