skip to Main Content

Najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe od Fundacji Uniwersytet Dzieci

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy radości, spokoju ducha i atmosfery, która pozwoli Wam przeżyć najszczęśliwsze chwile w zgodzie ze sobą i bliskimi. Niech Nowy Rok obfituje w spełnienie osobistych zamierzeń, zaufanie i inspiracje.

May this Christmas bring you joy, peace of mind and an atmosphere that will allow you to experience the happiest moments in harmony with oneself and loved ones. May new year bring fulfilment of personal goals, confidence and inspiration.

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Back To Top