skip to Main Content

Rodzice dzieci korzystających z Funduszu stypendialnego dziękują za wsparcie!

Fundusz stypendialny Uniwersytetu Dzieci to coś znacznie więcej niż pula pieniędzy przeznaczona na finansowanie zajęć dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej. To tak naprawdę kilkaset dzieci (w ciągu jednego roku!), które otrzymują ogromną szansę na wszechstronny rozwój, odkrywanie talentów i pasji. To możliwość wyrównania szans na starcie. Dziecko korzystające ze stypendium może studiować na Uniwersytecie Dzieci i – tak samo jako jego rówieśnicy – czuć się ważne, mądre i wyjątkowe.

Każdy wniosek o stypendium to trudna historia rodziny

Co roku rozpatrujemy setki wniosków stypendialnych. Każdy z nich to odrębna, często tragiczna historia. Wszystkie mają jednak ważną cechę wspólną – ich autorom – rodzicom – zależy na dobrej edukacji dzieci. Mimo codziennych problemów – walki z chorobą, niepełnosprawnością, samotnym rodzicielstwem – zdają sobie sprawę, jak istotne jest zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój, zwłaszcza w dzieciństwie. Mimo kłopotów materialnych marzą o dobrej przyszłości dla swoich dzieci.

Niestety oboje z mężem straciliśmy źródło dochodu. Z uwagi na niepełnosprawność jednego z synów i terapie córki nie możemy podjąć każdej pracy, stąd te przejściowe-mamy nadzieję-kłopoty. Oczywiście nie muszę dodawać, że dzieci bardzo cenią zajęcia, które oferują tak różnorodną wiedzę podaną w interesujący sposób – pisze we wniosku Agnieszka, mama trójki dzieci.

Rodzice naszych stypendystów podkreślają też, jak wiele daje ich dzieciom udział w zajęciach Uniwersytetu:

Córka jest zafascynowana zajęciami, co więcej z roku na rok coraz bardziej i widzę efekty tych zajęć! Córka jest dociekliwa, eksperymentuje, eksploruje. Z utęsknieniem czeka na każdą sobotę, podczas której odbywają się zajęcia – pisze mama Zuzi, która samotnie wychowuje córkę.

Stypendia szczególnie cenne dla chorych dzieci

Udział w naszych zajęciach często jest najbardziej potrzebny dzieciom chorym. Lekcje w szkole nie zawsze spełniają ich potrzeby: doświadczania, ciągłego zaciekawiania, możliwości eksperymentowania, które pozwala na większą koncentrację. Potwierdzają to słowa rodziców Antka: Syn choruje,  jest dzieckiem ze spektrum autyzmu. Poza codzienną rehabilitacją, terapiami potrzebuje też specjalnej edukacji, doświadczania. Ponieważ syn uczy się, poznaje świat w inny sposób niż dzieci neurotypowe, potrzebuje doświadczać, działać. Dlatego tak cenimy sobie zajęcia w Uniwersytecie Dzieci.

Rodzice, których dzieci korzystają ze stypendium, starają się odwdzięczyć i wspierają nas na przykład jako wolontariusze. Angażują do tego także swoje nastoletnie dzieci, które w ten sposób  jednocześnie pomagają młodszym dzieciom i same korzystają z zajęć. Dzięki temu Uniwersytet Dzieci staje się społecznością, dla której wartościowa edukacja jest jednym z najważniejszych celów.

Czym jest Fundusz stypendialny i jak działa?

Od początku istnienia Fundacja prowadzi Fundusz stypendialny, którym objęte są dzieci z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej, i w ten sposób wyrównuje szanse na dobrą edukację. Rodzice, którzy nie mogą pozwolić sobie na opłatę za studia, deklarują kwotę, która jest w ich zasięgu finansowym. Pozostałe koszty pokrywa Fundacja. W przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny Fundacja pokrywa całość opłat za studia na Uniwersytecie Dzieci. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z opcji darmowych zajęć dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka. Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce.

Regulamin przyznawania stypendiów na Uniwersytecie Dzieci: uniwersytetdzieci.pl/strony/zasady-przyznawania-stypendium

Imiona bohaterów artykułu zostały zmienione.

Back To Top