skip to Main Content

Seminarium w Bedford

Już po raz drugi, w dniach 12-14 września, Fundacja Uniwersytet Dzieci uczestniczyła w  seminarium w Bedford. Przy wsparciu merytorycznym ekspertów opracowane zostały nowe metody i narzędzia do prowadzenia kreatywnych zajęć. Aktywności, wokół których skupiała się praca nad scenariuszami, obejmowały zarówno zabawy ruchowe, jak i prace plastyczne.

Impulsem do stworzenia nowego cyklu lekcji, wraz z jego bohaterem – jeżem, była wizyta w Forest School. Wciąż jeszcze mało popularne w Polsce szkoły leśne określane jako inspirujący proces, który oferuje dzieciom, młodzieży, a nawet osobom dorosłym możliwość rozwijania pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez samodzielne uczenie się w leśnym środowisku. (Forest Education Initiative), odegrały bardzo ważną rolę w procesie powstawania scenariuszy.

Nowym doświadczeniem, które zaowocowało powstaniem fabuły opowieści o jeżu były także odwiedziny w Wildlife Parku, na terenie którego znajduje się szpital jeży.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z przyszłymi nauczycielami studiującymi na UB. Podczas zgromadzenia adepci mieli okazję zapoznać się z obszarem działań prowadzonych przez Partnerów Uniwersytetu Dzieci.

Back To Top