skip to Main Content

Konferencja i spotkania w ramach projektu

W kwietniu 2017 r. odbyła się konferencja ” Engaging Children in Science Education” oraz seminarium robocze partnerów projektu InEdu. W National University of Ireland oraz w Institute for Lifecourse and Society w Galway w Irlandii w ciągu dwóch dni uczestniczyliśmy w licznych prezentacjach i braliśmy udział w dyskusji na temat innowacyjnych metod nauki. W seminarium wzięło udział 30 nauczycieli, naukowców, ekspertów oraz edukatorów, którym bliskie jest przygotowywanie badawczych zajęć dla dzieci.

Pionierzy edukacji wymieniali się doświadczeniem w takich obszarach nauki jak krytyczne myślenie, eksperymentowanie, innowacje i włączanie nowych technologii w proces uczenia się, a także łączenie sztuki, kreatywności i nauki przy jednoczesnej integracji społecznej.

Zaprezentowane zostały różne metody nauczania. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniem, dobrymi praktykami i inspirowali się do dalszej pracy. Był to również czas na zapoznanie się z pytaniami dzieci z czterech krajów. Drugiego dnia uczestnicy seminarium opracowywali koncepcję materiałów dla nauczycieli do realizacji lekcji.

Wkrótce będziemy zapraszać nauczycieli liderów do tworzenia społeczności, aby wspólnie popularyzować naukę, dzielić się doświadczeniami i propagować naukowe podejście w edukacji, a także oddziaływać na nauczycieli i uczniów w czterech krajach.

Już we wrześniu kolejne spotkanie partnerów. Tym razem w Anglii. Jesteśmy w trakcie przygotowań i tworzenia agendy kolejnego seminarium.

 

Back To Top