skip to Main Content

Specjaliści z Deloitte dzielą się wiedzą z siedmiolatkami w ramach wolontariatu kompetencyjnego

Wolontariat kompetencyjny to dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami. Coraz więcej firm w Polsce deleguje swoich pracowników do tego, aby przekazywali swoje doświadczenie zawodowe młodzieży, żeby przygotować ją do wyzwań przyszłego życia. Fundacja Uniwersytet Dzieci idzie o krok dalej – zaprasza wolontariuszy z firm do dzielenia się specjalistyczną wiedzą nawet z siedmiolatkami. 

Od kilku lat zapraszamy do wolontariatu profesjonalistów ze środowiska biznesu – w charakterze prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. Początkowo do prowadzenia zajęć zapraszaliśmy tylko naukowców – mówi Anna Grąbczewska – Prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci. – Szybko jednak zauważyliśmy potencjał tkwiący w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów z różnych firm. Naszym celem jest  nie tylko rozbudzanie dziecięcej ciekawości, ale też nauka kompetencji społecznych, zawodowych. Najlepiej, żeby dzielili się nimi profesjonaliści, którzy osiągnęli sukces w różnych aspektach życia zawodowego i potrafią je przekazać.

Współpracowali i współpracują  z nami pracownicy Deloitte,  Google, Nestle, IBM, Ikea, Valeo, Moneygram, ABB i wielu innych firm. Dzielą się nie tylko swoją wiedzą, ale przede wszystkim praktycznymi umiejętnościami – programują z dziećmi, wprowadzają je w tajniki świata finansów, opowiadają, skąd wziął się pieniądz i jak działają giełdy, uczą rozpoznawać mocne i słabe strony, rozwijać kompetencje intelektualne i społeczne.

Przed zajęciami wolontariusze z firm otrzymują wsparcie metodyczne ekspertów Fundacji, którzy pomagają przygotować się do zajęć, tak aby dopasować sposób ich prowadzenia do możliwości poznawczych dzieci i młodzieży w różnym wieku. Dzięki metodzie pytań i doświadczeń, którą wypracowaliśmy w Fundacji  w ciągu 10 lat działalności, możemy przygotować wolontariuszy do prowadzenia zajęć – mówi Joanna Zielińska-Kowal, Dyrektor Wolontariatu w Fundacji. – Wolontariuszom z firm oferujemy warsztaty, podczas  których pokazujemy, jak przekazywać specjalistyczną wiedzę nawet kilkulatkom. Do tej pory swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z naszymi studentami wolontariusze z firm takich jak Google, IBM, 3M czy Luxoft, a także wiele innych. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie ich przybywać.

Wolontariuszom towarzyszą naturalne obawy co do tego, czy będą potrafili poradzić sobie z grupą ciekawych świata kilkulatków, które potencjalnie zasypią ich lawiną pytań. Dzięki metodycznemu przygotowaniu i warsztatom z ekspertami Fundacji wolontariusze zyskują instrumentarium do przygotowania zajęć. Wiedza jak je przygotować, jak zaplanować aktywności, jakich użyć narzędzi, aby skutecznie przekazać swoją wiedzę. Modelowym przykładem jest współpraca z firmą Deloitte, która podjęła się trudnego zadania wprowadzenia dzieci w świat finansów. Od początku roku akademickiego organizuje w Krakowie, Olsztynie i Wrocławiu warsztaty dla sześcio- i siedmiolatków o tym, czym jest pieniądz.

Pierwsze zajęcia, mimo starannych przygotowań, były dla mnie trudne. Balansowanie pomiędzy realizacją planu warsztatu i umożliwieniem wypowiedzenia się każdemu dziecku wymaga refleksu, empatii i charyzmy. Z każdą kolejną stres malał, a radość z interakcji z dziecięcą kreatywnością i świeżym spojrzeniem wyzwalała mnóstwo dobrej energii. To doświadczenie pozwoliło mi utrwalić przekonanie, że stawianie sobie kolejnych wyzwań w nowych obszarach, daje siłę i poczucie pozytywnego wpływu. Zgodnie z naszym hasłem firmowym „Make an impact that matters” – mówi Tadeusz Dulian, Starszy Menedżer w Deloitte Private.

 

Wolontariusze kompetencyjni współpracujący z Fundacją Uniwersytet Dzieci zapewniają szczególny rodzaj wsparcia. Wiedza i doświadczenie, jakimi dzielą się z dziećmi, wolontariuszami i pracownikami, są bardzo istotne w realizowaniu misji Fundacji. Dla partnerów Fundacji praca na rzecz wspólnego celu, jakim jest budowanie edukacji przyszłości, przynosi ogromną satysfakcję i poczucie realnego wpływu na zmiany w systemie edukacji zarówno nieformalnej jak i formalnej.

Jeśli chcesz dołączyć do programu i zostać wolontariuszem w Fundacji Uniwersytet Dzieci, skontaktuj się z nami:

www.uniwersytetdzieci.pl/wolontariat

Zapraszamy!

Back To Top