skip to Main Content

Jak działa fundusz stypendialny w Fundacji Uniwersytet Dzieci?

Uniwersytet Dzieci jest otwarty dla wszystkich. Jest to dla nas bardzo ważne, by nie tworzyć ograniczeń finansowych rodzicom dzieci, które chcą zostać naszymi studentami. Uważamy, że zajęcia powinny być płatne, ale opłata nie może stanowić bariery dla rozwoju pasji dziecka. By umożliwić udział w zajęciach dzieciom z rodzin w trudniejszym położeniu już od 10 lat prowadzimy fundusz stypendialny. Działa on w ten sposób, że rodzice deklarują wysokość własnej wpłaty, a resztę kosztów (do wysokości opłat) pokrywa Fundacja.

Rodzice deklarują wpłaty, pokazując, że mimo trudnej sytuacji przywiązują dużą wagę do rozwijania zainteresowań i inspirowania swoich dzieci. Czasem przyznajemy wyższe stypendium, niż takie, o które prosi rodzic. Dzieciom w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej przyznajemy stypendia całościowe. Bardzo nas cieszy wysoka frekwencja stypendystów na zajęciach.

Dodatkowo wspieramy też rodziny wielodzietne i ich edukację. Od początku istnienia Fundacji każde trzecie i kolejne dziecko studiuje na Uniwersytecie Dzieci za darmo.

Wnioski stypendialne można składać każdego roku w trakcie rekrutacji na kolejny rok akademicki, czyli w maju i czerwcu.

Co roku na fundusz stypendialny Fundacji przeznaczamy ponad 100 000 zł, wspierając w ten sposób pond 300 dzieci w Polsce.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Back To Top