skip to Main Content

Studenci Uniwersytetu Dzieci będą spotykać się z najwybitniejszymi naukowcami w Polsce!

Z przyjemnością informujemy, że patronat nad działalnością Fundacji Uniwersytet Dzieci objął Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – prof. Maciej Żylicz.  Największy polski uniwersytet dziecięcy zyska tym samym możliwość współpracy z  najwybitniejszymi naukowcami w Polsce, którzy będą mieli okazję popularyzować wiedzę wśród najmłodszych członków społeczeństwa.

Ciekawość jest motorem rozwoju nauki. Dzieci są naturalnie ciekawe świata i tego, co je otacza. Sukces Fundacji polega na tym, że wykorzystuje tę naturalną ciekawość i umożliwia dzieciom kontakt z prawdziwą nauką, uprawianą w laboratoriach, na warsztatach prowadzonych przez uznanych akademików z wieloma sukcesami naukowymi.

Największe odkrycia naukowe były możliwe dzięki ludzkiej ciekawości i potrzebie zrozumienia praw rządzących światem. Rodzimy się z silnym instynktem, który każe nam poznawać i badać wszystko, co nas otacza. Niestety zbyt często zdarza się, że system edukacji tłumi tę wrodzoną potrzebę w późniejszych latach. Dlatego bardzo kibicuję Uniwersytetowi Dzieci, który już od 10 lat rozwija u dzieci ich naturalną kreatywność. Wierzę, że wśród kilkulatków, które dzisiaj poprzez zabawę i doświadczenia wchodzą w świat nauki, znajdzie się wielu prawdziwych odkrywców, którzy za kilka – kilkanaście lat będą zmieniać naszą wiedzę o świecie – mówi prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wbrew stereotypom – naukowcy potrafią przekazywać swoją wiedzę w sposób przystępny. Zamierzamy zaprosić naukowców współpracujących z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej do szerokiej współpracy – mówi Anna Grąbczewska,  prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci. – Jesteśmy pewni, ze wkład laureatów  FNP w popularyzację wiedzy na Uniwersytecie Dzieci  przyniesie świetne efekty.

Rokrocznie prawie 8 tys. dzieci w wieku 6-16 lat korzysta z zajęć organizowanych przez Fundację w czterech ośrodkach akademickich w Polsce. Zgodnie z misją Fundacji, na zajęciach rozbudzamy dziecięcą ciekawość, pozwalamy dzieciom zrozumieć otaczający świat i uczymy, jak w nim działać. W ciągu 10 lat działalności Fundacja wypracowała wysoki standard pracy z dziećmi, dopasowując poziom zajęć na uczelniach do możliwości poznawczych nawet sześciolatków. Opinie dzieci i rodziców o naszej działalności są entuzjastyczne.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja od ponad 25 lat prowadzi wiele programów, których celem jest wspieranie wybitnych naukowców i  zespołów badawczych oraz inicjatyw służących rozwojowi nauki w Polsce. To największa polska organizacja pozarządowa  finansująca naukę na wielu polach. Popularyzacja nauki również jest wpisana w działalność Fundacji; współpraca podmiotów działających na rzecz dorosłej nauki i dziecięcego poznawania świata przyniesie z pewnością wiele korzyści. Od nowego roku akademickiego 2017/2018 Fundacja będzie polecać swoim laureatom i stypendystom działania popularyzatorskie na Uniwersytecie Dzieci.

 

 

Back To Top