skip to Main Content

Fundacja sieciuje w Koperniku!

Na zaproszenie Centrum Nauki Kopernik 25 i 26 sierpnia wzięliśmy udział w prestiżowej konferencji Pokazać-Przekazać.  Nauczycielom, instytucjom i innym organizacjom zajmującym się edukacją prezentowaliśmy programy dotyczące edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był konektywizm, czyli sieciowanie.

Za CNK: ‘Konektywizm to edukacja w sieci i za pomocą sieci. Samo myślenie o edukacji w taki właśnie usieciowiony sposób nie jest niczym nowym. Od wielu lat w polskim świecie edukacyjnym istnieją społeczności, instytucje czy organizacje, które budują i zarządzają własnymi sieciami wiedzy. Każdy szuka własnej strategii. Są organizacje zrzeszające nauczycieli, sieci szkół, instytucje formalizujące działalność w postaci klubów lub takie, które wykorzystują istniejące podmioty – jak choćby biblioteki’.

Fundacja od ponad 10 lat buduje swoją bazę wiedzy, sieć odbiorców i relacje z interesariuszami. Tworzymy otwarte zasoby edukacyjne (baza scenariuszy lekcji), opracowaliśmy autorską  metodę pracy (Metoda Pytań i Doświadczeń), jesteśmy członkiem sieci SPIN – Porozumienie Społeczeństwo i Nauka, docieramy do kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli, pracujemy z kilkoma tysiącami naukowców. Wszystkie działania zmierzają ku poprawie jakości edukacji, tak aby rozbudzić naturalną dziecięcą ciekawość.

Konferencja Pokazać-Przekazać pozwoliła nam na wzmocnienie więzi z innymi instytucjami, nauczycielami, a przede wszystkim umożliwiła wgląd w nowe trendy w edukacji!

Więcej informacji:

www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/pokazac-przekazac-2017

Back To Top