skip to Main Content

Ty też możesz wesprzeć dzieci na starcie!

Fundacja Uniwersytet Dzieci od 10 lat inspiruje dzieci do nauki, do zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, angażując wybitnych naukowców i ekspertów z różnorodnych dziedzin. Zajęcia na Uniwersytecie Dzieci cieszą się niezwykłym powodzeniem wśród dzieci i są doceniane przez ekspertów ze świata edukacji. Fundacja jest laureatką wielu nagród – m.in. przyznanych przez MEN czy firmy technologiczne jak Google. Wiele działań jest objętych patronatem MEN czy MNiSW.

Uniwersytet Dzieci jest otwarty dla wszystkich. Jest dla nas bardzo ważne, by nie tworzyć ograniczeń finansowych rodzicom dzieci, które chcą zostać naszymi studentami. Uważamy, że zajęcia powinny być płatne, ale opłata nie może stanowić bariery dla rozwoju pasji dziecka – podkreśla Anna Grąbczewska – Prezes Fundacji.

Od początku istnienia Fundacja prowadzi Fundusz stypendialny, którym objęte są dzieci z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej, i w ten sposób wyrównuje szanse na dobrą edukację. Rodzice, którzy nie mogą pozwolić sobie na opłatę za studia, deklarują kwotę, która jest w ich zasięgu finansowym. Pozostałe koszty pokrywa Fundacja. W przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny Fundacja pokrywa całość opłat za studia na Uniwersytecie Dzieci. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z opcji darmowych zajęć dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka. Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce. Pomóż nam zbudować Fundusz stypendialny na przyszły rok.

Każdy, kto wesprze fundusz kwotą 150 zł, otrzyma zaproszenie dla 4 osób, na Turniej wiedzy dla małych i dużych. To niezwykłe wydarzenie edukacyjne, odbędzie się 24 marca w czterech miastach: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie.

Zasady przyznawania stypendiów.

Back To Top