skip to Main Content

Education Day 13 grudnia

13 grudnia w ramach szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach odbędzie się Education Day. W trakcie tego międzynarodowego wydarzenia Prezes Uniwersytetu Dzieci Anna Grąbczewska zaprezentuje, w jaki sposób wspieramy nauczycieli i uczniów w trosce o klimat i środowisko. Podczas performance’u pt.  „Call to action from Children’s University Poland” zostanie wyemitowany film z udziałem kilkuletnich studentów Uniwersytetu Dzieci, a młodzież obecna na scenie w symboliczny sposób przekaże publiczności, jak ważna jest walka o ochronę przyrody i klimatu. Nastoletni aktorzy to studenci Uniwersytetu Dzieci – ich interpretacja tematu miała ogromny wpływ na końcowy wygląd performance’u. Wystąpienie będzie odzwierciedlało metody nauczania, jakie stosuje Uniwersytet Dzieci – młodzież samodzielnie kreuje rzeczywistość na podstawie własnych doświadczeń, łączy różne techniki przekazu, myśląc o odbiorcy. W tym wypadku problematyka ochrony klimatu zostanie ukazana poprzez sztukę. Studenci Uniwersytetu Dzieci wystąpią na szycie klimatycznym ONZ jako jedyna reprezentacja dzieci i młodzieży. Wśród widowni zasiądą czołowi politycy, ministrowie i ambasadorzy z wielu krajów.

Anna Grąbczewska weźmie także udział w dyskusji panelowej „A Climate Change Education Challenge!”. Eksperci z organizacji pozarządowych, twórcy programów nauczania, badacze, naukowcy i edukatorzy będą rozmawiać o możliwości wzmocnienia działań edukacyjnych związanych z ochroną klimatu.

Uniwersytet Dzieci na rzecz ochrony klimatu

Ochrona klimatu i zwiększanie świadomości na temat globalnych problemów są częścią działań edukacyjnych Uniwersytetu Dzieci. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w dużej mierze dotyczą nauk przyrodniczych, w tym kwestii ekologicznych i środowiskowych. Młodzi studenci realizują kampanie społeczne na rzecz ochrony przyrody, sprawdzają, czym jest smog i dowiadują się, w jaki sposób człowiek może dbać o środowisko. Uniwersytet Dzieci organizuje też projekty edukacyjne dla szkół, dotyczące ochrony klimatu, takie jak Klimatyczna klasa. W ramach projektu młodsze dzieci w trakcie cyklu lekcji dowiadują się m.in. skąd się biorą orkany, dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej i jaką rolę odgrywają drzewa w mieście. Uczniowie klas 4-8 przygotowują i realizują kampanie społeczne na rzecz ochrony klimatu.

Back To Top