skip to Main Content

Uniwersytet Dzieci we Wrocławiu i Olsztynie zaprasza na zajęcia w II semestrze

Kolejne dzieci mogą dołączyć do grona wyjątkowych studentów! 16 stycznia na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu i Olsztynie ruszyła rekrutacja śródroczna.

Od drugiego semestru dostępne są miejsca na poniższych kierunkach:

Wrocław:

Odkrywanie (roczniki 2010 i 2009)
Inspiracje (roczniki 2008 i 2007)
Tematy (roczniki 2006 i 2005)

Olsztyn:

Tematy (roczniki 2006 i 2005)

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców i ekspertów z różnych dziedzin i odbywają się w salach wykładowych, laboratoriach i pracowniach największych uczelni wyższych. Każde zajęcia to fascynująca podróż do świata nauki, udział w eksperymentach i twórcze ćwiczenia. W niemal każdą sobotę studenci Uniwersytetu Dzieci przeżywają przygodę, poznając jednocześnie swoje zainteresowania i rozwijając talenty.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków znajdują się na stronie Uniwersytetu Dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, w ich trakcie rodzice studentów mogą korzystać z dedykowanych im wykładów i warsztatów.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt z właściwym dziekanatem:

Wrocław
tel.: +48 530 261 010
e-mail: wroclaw@ud.edu.pl

Olsztyn:
tel.: +48 530 261 010
e-mail: olsztyn@ud.edu.pl

Back To Top