skip to Main Content

Ogólnopolski program ekologiczny dla nauczycieli – ciekawe konkursy, atrakcyjne nagrody

Zrównoważony rozwój kojarzy się z problemami globalnymi w skali całego świata: rozwojem gospodarczym, przemysłowym, zanieczyszczeniem środowiska.

Nie sposób jednak skupiać się jedynie na ujęciu globalnym, kluczowe jest myślenie o otaczającej nas przyrodzie oraz współistnieniu człowieka ze zwierzętami i roślinami. Program “Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych” jest próbą odpowiedzi na ważne pytania dotyczące współczesnego człowieka i wypracowaniem przez nauczycieli i uczniów nowatorskich rozwiązań uwzględniających potrzeby zwierząt żyjących w otoczeniu, ciągłości ekosystemu, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności dla mieszkańców.

Program dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych realizuje Fundacja Uniwersytet Dzieci w partnerstwie z Wydawnictwem Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, wydawcą miesięcznika AURA.
Jak ptakom zyje się w miescie Tematy 9 maja (14)_1575x1050 Celem programu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród    uczniów szkół podstawowych, zainspirowanie nauczycieli, jak w ciekawy  sposób wprowadzać tematyk zrównoważonego rozwoju do szkół oraz  pobudzeni ich do działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków  zwierząt.

Program “Zrób niedźwiedziom przysługę…” to 2 ogólnopolskie konkursy:  pierwszy jest skierowany do uczniów klas I-VI, drugi do nauczycieli szkół  podstawowych. W konkursach najważniejsze jest pokazanie, że mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym środowisku i upowszechnianie tej wiedzy.

Nagrodami w konkursie dla uczniów są zestawy edukacyjne, a w konkursie dla nauczycieli – nagrody pieniężne. Podsumowaniem programu połączonym z rozdaniem nagród pieniężnych będzie konferencja.

Konkurs dla uczniów
Konkurs dla uczniów polega na stworzeniu makiet lokalnego otoczenia pod kątem potrzeb ludzi i zwierząt. Nauczyciel wprowadza uczniów w zadanie, realizując scenariusz lekcji dostosowanej do wieku i możliwości poznawczych dziecka. W konkursie nagrodzimy 100 prac, które wyróżnią się najciekawszymi rozwiązaniami ekologicznymi.
Zobacz szczegóły konkursu

Konkurs dla nauczycieli
Zadaniem nauczycieli szkoły podstawowej jest stworzenie 3-6 aktywności związanych z tematem konkursu, które pomogą uczniom zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne, z czego 3 aktywności zostaną opracowane przez naukowców i opublikowane w serwisie Scenariusze Lekcji oraz w miesięczniku AURA.

Zobacz szczegóły konkursu

Nauczyciel może wziąć udział w obu konkursach lub jednym z nich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!
Program realizowany w partnerstwie z Wydawnictwem Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, wydawcą miesięcznika AURA.
Program dofinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Back To Top