skip to Main Content

Pomysły na lekcje dla szkół podstawowych o edukacji globalnej

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest patronem edukacyjnym nowatorskiego programu Edukacja Globalna – Efekt Domina, organizowanego  przez Kulczyk Foundation.

eged_malezja_6_gal431 slPomysł na program zrodził się podczas telewizyjnego cyklu reportaży „Efekt Domina”, promującego różne sposoby na skuteczną pomoc  potrzebującym. Nieuleczalne choroby dzieci, wykorzystywanie dzieci do ciężkiej pracy, bieda, małżeństwa 12-letnich dziewczynek, brak  infrastruktury i lekarstw. Szalenie trudne problemy, ale tak ważne dla świata, proponujemy przenieść do szkoły, aby nauczyciele, na  podstawie przesłanych im scenariuszy, rozpoczęli ważną rozmowę z uczniami. Rozmowę o tym, jak rozumieć problemy innych i mądrze  walczyć z krzywdą. – Poczucie krzywdy i rodząca się nadzieja na lepsze życie łączy wszystkich ludzi, który teraz lub kiedyś, choćby w  najmniejszym stopniu, doświadczali krzywdy – podkreśla Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation.

Do ponad 22 tysięcy szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce trafiły specjalne przesyłki zawierające pakiety materiałów Edukacja Globalna – Efekt Domina przeznaczony dla nauczycieli i uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej i klas 1–3 gimnazjum. Scenariusze mogą być realizowane na lekcjach wychowawczych, lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach bloku międzyprzedmiotowego lub zajęć dodatkowych. Wykorzystują one naturalną dociekliwość dzieci odwołują się do posiadanej wiedzy i różnych doświadczeń życia codziennego w Polsce. Wszystko po to, by przybliżyć sytuację dzieci wychowywanych w różnych kulturach i tradycjach w innych miejscach na świecie: Laosie, Bangladeszu, Malezji, Zambii, Rumunii i Etiopii. Dwie lekcje dotyczą Polski: łódzkiego hospicjum oraz wspólnoty ludzi, którzy wyszli z bezdomności.

Do każdego scenariusza dołączony jest filmowy reportaż, który stanowi wprowadzenie, ale i pogłębienie omawianych zagadnień. Na płycie znajduje się także galeria poruszających zdjęć, które Kulczyk Foundation zebrała właśnie w trakcie realizowania projektów pomocowych w miejscach będących podstawą scenariuszy lekcyjnych.

Więcej informacji o projekcie Edukacja Globalna – Efekt Domina, realizowanego w ramach programu Edukacyjny Efekt Domina można znaleźć na stronie www.edukacjaglobalna.com.
Działa również infolinia dotycząca projektu.

Wystartował wielki konkurs Edukacji Globalnej Efekt Domina na film, o tym jak dzieci pomagają innym.
Celem jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie młodzieży na codzienne problemy obecne w otaczającej ich rzeczywistości. W ramach konkursu klasa ma za zadanie wymyślić, zaplanować i przeprowadzić akcję pomocy, dzięki której kawałek świata zmieni się na lepsze. Tak, aby pokazać, co dla twórców akcji znaczy pomaganie i jaką stanowi wartość dla otoczeniu.
W efekcie uczestnicy nakręcą film, w którym zaprezentują swoją akcję oraz jej pozytywne konsekwencje.
Finałem konkursu jest rozdanie nagród dla młodzieży, dla nauczycieli oraz dla szkół.

Partnerem strategicznym projektu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, merytorycznym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logistycznym – firma InPost, a technologicznymi iSpot Apple Premium Reseller i JTC. Pozostałymi partnerami projektu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i MillionYou. Partnerami edukacyjnymi są fundacja CIE, Fundacja Uniwersytet Dzieci i Superbelfrzy RP.

Back To Top