skip to Main Content

BLIK wspiera stypendia!

bFundacja Uniwersytet Dzieci od 9 lat inspiruje dzieci do nauki. Zapraszając najmłodszych na wykłady i warsztaty prowadzone przez wybitnych naukowców, pokazuje, że nauka może być przyjemnością i wielką pasją. Dzięki współpracy z firmą Polski Standard Płatności jeszcze więcej dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej będzie mogło wziąć udział w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci.

Zajęcia na Uniwersytecie Dzieci prowadzone są przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców. Już 20 000 dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczyło w studiach, poznając wiele dziedzin nauki w aktywny i badawczy sposób. Zajęcia odbywają się na terenie uczelni wyższych oraz innych organizacji wiedzy.

Każdego roku Fundacja przeznacza pewną sumę na fundusz stypendialny, ponieważ każde dziecko ma prawo do edukacji, bez względu na status materialny. Duży udział w finansowaniu stypendiów mają darczyńcy wspierający projekt. W tym roku Fundacja dodatkowo nawiązała współpracę z firmą Polski Standard Płatności, która rozpoczęła kampanię „BLIK wspiera stypendia!”. Akcja polega na tym, że BLIK przekaże 10 zł na finansowanie stypendiów za każdą wpłatę powyżej 10 zł dokonaną na stronach: www.uniwersytetdzieci.pl oraz fundacja.uniwersytetdzieci.pl  za pomocą aplikacji mobilnej BLIK.

Fundacja Uniwersytet Dzieci zachęca rodziców dokonujących opłat za studia oraz darczyńców do realizowania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej BLIK, która jest wygodna i w pełni bezpieczna. Dzięki temu jeszcze więcej dzieci będzie mogło wziąć udział w inspirujących zajęciach na Uniwersytecie Dzieci.

Więcej informacji: fundacja.uniwersytetdzieci.pl/blikwspierastypendia/

Back To Top