skip to Main Content

Ekspert Fundacji Uniwersytet Dzieci laureatem nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Rafał Szczepanik – współzałożyciel i były wiceprezes portalu Pracuj.pl, obecnie szef fundacji szkoleniowej Training Projects i portalu HRmapa.pl od kilku lat wspiera różnorodne przedsięwzięcia Fundacji – finansuje niektóre projekty, udziela wsparcia merytorycznego, szkoli naszych pracowników, angażuje się w akcje crowdfundingowe. 5 grudnia otrzymał nagrodę „Człowiek wiedzy i doświadczenia” w ramach pierwszej edycji Nagrody Koalicji Prezesi-wolontariusze!

Gala wręczenia nagród była częścią V konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze. Ideą nagrody było uhonorowanie osób, które chcą i potrafią dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Jak piszą organizatorzy wydarzenia: Nagroda jest odpowiedzią na potrzebę poszukiwania autorytetów, wzorów do naśladowania. Bez nich nie możemy mówić o wychowywaniu, które wpaja zasady, jak prowadzić dialog, współpracować, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, budować nowe, partycypacyjne modele zarządzania. (…) Zależy nam na propagowaniu idei wolontariatu kompetencji, na promocji korzyści, jakie on daje, a przede wszystkim na zwiększeniu świadomości roli, jaką może współcześnie odgrywać. Pokazywanie zalet wolontariatu kompetencji to wyzwanie dla członków Koalicji Prezesi-wolontariusze, a także dla samych organizacji i wolontariuszy na nadchodzące lata. Bez rozwoju idei wolontariatu kompetencji zmiana postaw nie nastąpi odpowiednio szybko ani na odpowiednią skalę. A jest ona niezbędna zarówno dla rynku pracy, idei wolontariatu, jak i dla rozwoju cywilizacyjno-ekonomicznego naszego społeczeństwa.

Celem nagród jest:
– symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,
– wyróżnienie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu kompetencji,
– promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,
– informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,
– inspirowanie liderów biznesu do podejmowania aktywności społecznej w zakresie wolontariatu kompetencji.

Więcej o wydarzeniu: www.konferencja2017.dobrybiznes.info

Back To Top