skip to Main Content

Fundacja partnerem w dyskusji o problemie marnowania jedzenia

14 października Fundacja Uniwersytet Dzieci jako partner merytoryczny programu “TESCO dla Szkół”, brała udział w konferencji prasowej na temat marnowania jedzenia przez uczniów. Przykładem odpowiedzi na ten problem i wprowadzania dobrych praktyk, są 4 najnowsze scenariusze lekcji dla uczniów, przygotowane przez ekspertów.

Problem marnowania jedzenia to temat ważny społecznie. Na całym świecie corocznie marnuje się 1.3 mld ton żywności, co stanowi ⅓ jej wyprodukowanej ilości. – We współpracy z TESCO, dla uczestników kolejnej edycji programu Tesco dla Szkół, stworzone zostały 4 scenariusze lekcji na temat pochodzenia, przetwarzania i produkcji żywności – mówi Joanna Gulczyńska, kierownik projektu w Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Plany lekcji w oryginalny sposób przekazują wiedzę na temat celów i sposobów utrwalania żywności, dostosowaną do wieku i możliwości poznawczych dzieci. Tytuły scenariuszy mają formę pytań, nawiązując w ten sposób do dziecięcej ciekawości: “Czy z każdej mąki powstaje chleb?”, “Ile kakao jest w czekoladzie?”, “Co zrobić z jedzeniem, aby się nie zmarnowało?” oraz “Do czego służy reklama społeczna?”.

– W scenariuszach przedstawiamy dzieciom ważne fakty w przystępny sposób, np. tłumaczymy im, że co sekundę marnuje się tyle jedzenia, ile waży osiem słoni – objaśnia producentka jednego ze scenariuszy, Małgorzata Kościelska. – Ważna jest również forma prowadzenia zajęć, np. w postaci kalamburów czy zabaw ruchowych. Warto znaleźć takie wątki, które zainteresują dzieci, np. w tematyce nieoszczędzania żywności zaprezentowaliśmy film na temat metod konserwowania żywności kosmonautów – dodaje. Taki sposób prezentowania tematu i odwołania do doświadczeń z życia codziennego umożliwiają zaangażowanie dzieci w podaną tematykę.

Scenariusze przygotowali naukowcy zajmujący się tematyką technologii żywienia i dietetyki. Materiały zamieszczono w serwisie TESCO dla Szkół oraz ogólnodostępnej platformie Scenariusze Lekcji. Scenariusze są bezpłatne, interaktywne i odnoszą się do podstawy programowej.

Fundacja Uniwersytet Dzieci, dzięki wiedzy, doświadczeniu i wypracowanym narzędziom, jest partnerem w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych, również tych o zasięgu międzynarodowym.

Back To Top