skip to Main Content

Nauczycielu, przeobraź swoją klasę w centrum nauki! Garść inspiracji i życzenia z okazji Twojego Święta!

Zachwyt i zaskoczenie to emocje, które najbardziej chwytają za serce. Jeśli dodać do tego osobisty wpływ i możliwość podążania za pragnieniami, mamy mieszankę wybuchową. To właśnie umożliwiają Warsztaty w Pudełku – bezpłatne materiały dla nauczycieli szkół podstawowych, gotowe do realizacji szkolenia w domu lub szkole. W środku znajdują się proste instrukcje, przykłady inspirujących doświadczeń oraz przedmioty, które ułatwią przeprowadzenie ciekawych lekcji.

Pytaj i doświadczaj

Warsztaty w Pudełku opierają się na autorskiej Metodzie Pytań i Doświadczeń, dzięki której nauczyciel i dziecko mają możliwość eksperymentowania i poznawania nauki w niepowtarzalny sposób. Angażowanie różnych zmysłów sprawia, że lekcje przestają być nudnymi, obowiązkowymi wykładami, a stają się nowatorskim sposobem doświadczania rzeczywistości i poznawania swoich możliwości. Dziecko już na etapie szkoły podstawowej ma szansę ukierunkowania swoich zainteresowań oraz rozwoju własnej wyobraźni i kreatywności. Możliwość bezpośredniego wpływania na rzeczywistość sprawia, że w dziecku rozwija się również postawa samodzielna
i proaktywna.

Nowoczesna nauka

Wyczuwanie drgań przy dmuchaniu balonika, „budowanie” oka pszczoły, badanie właściwości języka za pomocą lizaka – to tylko niektóre z propozycji kreatywnych lekcji. Wszystkie scenariusze są oryginalnymi pomysłami ekspertów, wypracowanymi podczas warsztatów Uniwersytetu Dzieci. Nauczyciel ma dostęp do kompletnej wiedzy i materiałów do przygotowania lekcji, a także materiałów interaktywnych. W pudełku są również dostępne wszystkie narzędzia i rekwizyty edukacyjne potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Taka forma zajęć jest przyjemnością i ciekawym wyzwaniem, a dodatkowo kształci umiejętność współpracy między nauczycielem a dzieckiem.

3 kroki do celu

Pakiet doświadczeń w pudełku zawiera zestaw 3 kroków: pytania, doświadczenia i praca projektowa. Nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia miniprojektu badawczego i nauczenia dzieci formułowania wniosków oraz umiejętności naukowego i krytycznego myślenia. Warsztaty w Pudełku to część bezpłatnego projektu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach programu Scenariusze lekcji. Aby skorzystać z bezpłatnego scenariusza lekcji, wystarczy założyć konto w serwisie www.scenariuszelekcji.edu.pl i zrealizować szkolenie. Pudełko nieodpłatnie wysyłamy pocztą wraz z materiałami szkoleniowymi. Wystarczy ok. 75 minut i dostęp do Internetu, aby samodzielnie przeprowadzić szkolenie w domu. Warsztaty w Pudełku są skierowane do nauczycieli szkół podstawowych. Tu możesz zamówić pudełko.

Życzenia

Dzień Nauczyciela to doskonała okazja do świętowania i rozpoczęcia nowego etapu w dalszej pracy. Warsztaty w Pudełku to coś, co pozwoli nauczycielom zdobyć solidną podbudowę do osiągania swoich celów w przyjemnej atmosferze. Z okazji Waszego Święta życzymy Wam, drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty, inspiracji w wydobywaniu i rozwijaniu potencjału twórczego Waszych podopiecznych oraz energii i radości do dalszych wyzwań zawodowych, aby każdy dzień pomagał dziecku lepiej odnajdywać się w otaczającym świecie i skutecznie sobie radzić!

Zespół Fundacji Uniwersytet Dzieci

Back To Top