skip to Main Content

Fundacja Uniwersytet Dzieci – prezentacja logotypów

Fundacja Uniwersytet Dzieci zmieniała identyfikację wizualną i wprowadziła nowy logotyp organizacji oraz poszczególnych projektów.

Charakterystyczny dla logotypów motyw wiodący to kosmos odzwierciedlający dynamikę fundacji i ciągłą, ewolucyjną zmianę.
Forma graficzna logotypów odwołuje się bezpośrednio do misji Fundacji Uniwersytet Dzieci – aktywne poznanie świata poprzez stawianie pytań i eksperymentalne działanie. Pokazuje również powiązanie Fundacji jako organizacji z jej projektami poprzez zastosowanie spójnych elementów graficznych w postaci zaokrąglonych linii – pierścienia wokół planety (logotyp Fundacji Uniwersytet Dzieci), toru lotu rakiety (logotyp Uniwersytetu Dzieci) oraz kabla odchodzącego od anteny (logotyp Scenariuszy Lekcji), gwiazdek i kolorystyki.

Za pomocą logotypów chcemy  zainspirować naszych odbiorców do kompleksowego myślenia o edukacji, zarówno w kontekście grup odbiorców, przestrzeni, czasu, jak i narzędzi oraz metod.

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit. Komunikujemy dzieciom naukę w ramach edukacji nieformalnej i formalnej. Upowszechniamy nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą zwaną Metodą Pytań i Doświadczeń.

Patronat nad naszą działalnością objęły najważniejsze Polskie uczelnie wyższe, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska.

Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie w komunikowaniu nauki i metody edukacyjne, które wypracowaliśmy, są godne szerokiego stosowania. Dlatego rozwijajmy nasze działania chcąc wzbogacić edukację formalną i nieformalną. Współpracujemy z szeroko pojętymi środowiskami edukacyjnym i komunikującymi naukę.

Logo UDOd 2007 r. prowadzimy nowoczesny projekt edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości. Zapraszamy naukowców, artystów, przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą z dziećmi. W aktywny i badawczy sposób dzieci uczestniczące w naszych wykładach i warsztatach, poznają naukę i otaczający świat.

 

EDISONDA_UD_logo_SCENARIUSZE1Od roku 2010 prowadzimy projekty przeznaczone dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Projekty te ewaluowały i w roku 2012 zaprezentowaliśmy nauczycielom Scenariusze Lekcji z gotowymi pomysłami na lekcje. Scenariusze to kompleksowe materiały do przygotowania i przeprowadzenia lekcji w klasie przygotowane przez naukowców wyższych uczelni i specjalistów w atrakcyjnej i zróżnicowanej  formie.

“Każdy logotyp opowiada historię”- mówi Natalia Iwan, dyrektor marketingu Fundacji. “Logotyp Uniwersytetu Dzieci to rysunek dziecka, spontaniczne odzwierciedlenie misji odkrywania, odpowiadania na dziecięcą ciekawość, wsłuchania się w dziecięce pytania. Z taką symboliką nie chciałybyśmy zerwać, więcej, to utrwalona marka Uniwersytetu Dzieci nas mocno inspirowała. Scenariusze Lekcji graficznie odpowiadają naszemu nastawieniu na wsłuchiwanie się w środowisko edukacyjne i odpowiadaniu na jego potrzeby w sposób twórczy, kreatywny i nowoczesny. Stąd symbol anteny (satelitarnej) jako odniesienia do nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Całość przekazu komunikacji wizualnej dopełnia planeta; w logotypie Fundacji Uniwersytet Dzieci – chcemy “sięgać do gwiazd”, aby nasze projekty kształtowały  pokolenia gotowe do podejmowania wyzwań i kreatywnego działania w zmieniającym się społeczeństwie”.

Rodzice i nasi studenci, nauczyciele oraz pracownicy, pytani w trakcie badań o to, jak postrzegają organizację posługującą się takimi logotypami, podkreślali, że:

“ Odkrywanie, badanie, wysyłanie w kosmos – chcę tam polecieć!” – Aniela lat 10

“Logotypy projektów fundacji Uniwersytet Dzieci i Scenariusze lekcji pokazują z jakich narzędzi fundacja korzysta. Nie jest to pióro i ołówek, ale rakieta i antena satelitarna. Bardzo nowocześnie, bardzo przyszłościowo. Użyte narzędzia są gwarantem powodzenia. Dzięki rakiecie można sprawnie okrążyć kulę ziemską i zaciekawić zarówno dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. Dzięki antenie Fundacja dociera nawet do najdalszych miejsc na kuli ziemskiej”- Anna M. nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego z Krakowa

“Edukacja inna niż zwykła; z innej planety, fajna edukacyjna sięgająca poza znaną orbitę” – Marek lat 11

“Przygotowując w ten sposób komunikację, prezentujemy w mojej opinii nasz profesjonalizm. Logotypy, którymi się posługujemy, metaforycznie wyrażają nasze cele oraz misję związaną z edukacją.”- Jagoda Dziuba, pracownik Fundacji.

“Znam logo Uniwersytetu Dzieci odkąd moje dzieci są studentami. Dzięki nowym logotypom poznałam kolejny projekt Fundacji – Scenariusze Lekcji. Grafika logotypów pokazuje wspólną misję, dynamikę organizacji, otwartość na świat i kosmos… Inspiruje do aktywności. Bardzo ładne”- Ewelina N. z Warszawy

Prezentacja nowych logotypów dotrze do naszych odbiorców w naturalny sposób, kanałami komunikacji, które wykorzystujemy na co dzień. Rodzice studentów Uniwersytetu Dzieci jako pierwsi zobaczą nowe logotypy na spotkaniach inaugurujących rok akademicki 2015-16. Nowy logotyp Scenariuszy Lekcji pojawi się w serwisie na belce górnej. Informacja o nowych logotypach zostanie wysłana do rektorów wyższych uczelni, naszych partnerów i instytucji, z którymi współpracujemy, darczyńców i kontrahentów.

Back To Top