skip to Main Content

Program Ekspedycje – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych

Dlaczego szkolenia dla nauczycieli?
Zmieniające się edukacyjne potrzeby uczniów, to nieustanne wyzwania dla nauczycieli i ich sposobu nauczania. Program Ekspedycje to projekt “podróżujących” warsztatów dla nauczycieli. przybliżających model pracy z metodą Pytań i Doświadczeń.

Ogromną uwagę przywiązujemy do metody przeprowadzenia zajęć, podczas których dzieci dochodzą do wiedzy samodzielnie: wyciągając wnioski z eksperymentów, prac konstrukcyjnych i naukowych zabaw. Liczne doświadczenia i zabawy uczą je myślenia i budzą w nich odwagę poznawania i wygłaszania swoich poglądów.

Ekspedycje Ekspertów – jednodniowa konferencja organizowana wraz z regionalnym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015-2016 ekipa wykładowców i trenerów wyruszyła do pięciu miast w Polsce (Katowice 21.09, Łódź 7.10, Gdańsk 24.10, Rzeszów i Poznań). Specjalne pokazy oraz warsztaty poprowadzą wykładowcy akademiccy z doświadczeniem pracy ze studentami Uniwersytetu Dzieci, – trenerzy Metody Pytań i Doświadczeń Na ich zakończenie każdy uczestnik otrzyma pomoce naukowe do zrealizowania scenariusza lekcji w swojej szkole.

Warsztaty w Pudełku
To gotowe materiały, które wysyłamy bezpłatnie nauczycielom szkół podstawowych do samodzielnej realizacji szkolenia w domu lub w szkole. W pudełku znajdują się proste instrukcje do doświadczeń i przedmioty, dzięki którym nauczyciel realizujący Warsztaty w Pudełku pozna Metodę Pytań i Doświadczeń oraz zainspiruje się do prowadzenia ciekawych i niepowtarzalnych lekcji z uczniami. Korzystanie z Warsztatów w Pudełku wymaga połączenia z internetem i wykorzystuje w działaniu szkoleniowym zastosowanie treści naukowych z serwisu www.scenariuszelekcji.edu.pl

Co mówią uczestnicy konferencji?
“Marcowa Konferencja poświęcona naukom przyrodniczym w której uczestniczyłam była bardzo dobrze zorganizowana. Można było zadawać pytania i na bieżąco gromadzić potrzebną wiedzę. Mogłam wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z nauczycielami z różnych placówek. Mam nadzieję, że WMODN i Uniwersytet Dzieci zorganizują jeszcze coś równie ciekawego.”
A. Dzieżyk

“Metoda pytań i doświadczeń to ciekawa propozycja pracy z uczniami, dodatkowo mająca wsparcie w gotowych scenariuszach w internecie. Atmosfera spotkania w Olsztynie była wspaniała, kompetentni prowadzący, organizatorzy działający z pasją, to wszystko podobało się nauczycielom”.
Alicja Maria Szarzyńska
nauczyciel dyplomowany, realizuje projekty doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i geografii

Informacje dodatkowe i rejestracja do programu Ekspedycji jest dostępna na stronie internetowej www.scenariuszelekcji.edu.pl/ekspedycje

Back To Top