skip to Main Content

Jak działa wolontariat kompetencyjny w Fundacji?

Wolontariat pracowniczy to idealny sposób samorealizacji i łączenia „przyjemnego z pożytecznym”. Idea polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji społecznych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Na świecie znany jest już od blisko 50 lat. W Polsce staje się coraz bardziej popularny. W jaki sposób przedstawiciele firm pomagają Fundacji Uniwersytet Dzieci w realizacji misji?

Działania naszej Fundacji od wielu lat nie pozostają obojętne przedstawicielom biznesu. Każdego roku zapraszamy do współpracy pracowników firm i specjalistów z różnych dziedzin.

W minionym roku akademickim dużo firm wsparło nas w działaniach na rzecz naszej misji. To tylko niektóre ze współpracy, jakie udało nam się nawiązać:

  • W październiku troje wolontariuszy z firmy IBM pracowało wspólnie z nami nad planem rozwoju wolontariatu w Fundacji. Współpraca była możliwa dzięki programowi IBM Corporate Service Corps
  • Jesienią 2017 roku, wspólnie z naszymi partnerami, rozpoczęliśmy prace nad projektem Technologie z klasą. Pomagało nam ponad 40 wolontariuszy, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i kompetencjami. Wspólnie udało nam się przygotować materiały do nauki programowania dla szkół podstawowych.
  • Od października 2017 do czerwca 2018 specjaliści z blisko 20 firm i instytucji takich jak m.in: IBM, Deloitte, Luxoft,  Cisco, BBH, ABB, NBP zaangażowało się w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i wykładów dla studentów Uniwersytetu Dzieci.
  • W ciągu roku pracownicy Credit Suisse dzieli się swoją wiedzą z wolontariuszami Fundacji podczas szkoleń z autoprezentacji, obsługi programu Exel oraz Leadershipu.
  • 40 innych pracowników tej firmy, biorących udział w programie BDC Professional Program, pomagało w działaniach fundraisingowych w naszym wrocławskim biurze.

Cieszymy się z tak wielkiego wsparcia, jakie otrzymujemy od firm. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej przedsiębiorstw włączy się w wolontariat kompetencyjny. Zobaczcie jak dotychczas wspierały nas korporacje:

Back To Top