skip to Main Content

Otwieramy piąty ośrodek Uniwersytetu Dzieci! Zapraszamy do Poznania!

Jak to się stało, że odkryliśmy koło, a w naszych domach świeci się światło? Czy to, że żyjemy 2 razy dłużej niż nasi przodkowie, to kwestia przypadku albo cudu? Naszym zdaniem za wszystkim stoi CIEKAWOŚĆ.

Jesteście ciekawi, skąd wziął się Uniwersytet Dzieci?

Każde dziecko zadaje setki pytań starając się zrozumieć świat.  Uniwersytet Dzieci powstał dzięki trzem kobietom, które chciały, aby ich dzieci mogły zdobywać wiedzę w niezwykły i empiryczny sposób – poprzez obserwację, dotyk, słuch. Przede wszystkim – poprzez zadawanie pytań, które świadczą o naturalnej dziecięcej ciekawości. W ten sposób od 2007 r. dzieci mogą spotykać się z najlepszymi naukowcami w laboratoriach i aulach uczelni wyższych. W tych miejscach będących sercem nauki mali studenci mogą zadawać pytania, eksperymentować i samodzielnie wyciągać wnioski. Wnioski, które często skłaniały do dalszych pytań. I o to właśnie chodzi. Obecnie z zajęć na Uniwersytecie Dzieci w 4 miastach w Polsce korzysta prawie 10 tys. dzieci w wieku 6-16 lat.

Już od 27 października dzieci z Wielkopolski będą mogły zadawać pytania naukowcom!

Wierzymy, że każde dziecko jest ciekawe świata. Dlatego staramy się docierać do jak największej liczby dzieci w Polsce z naszymi działaniami. W październiku otwieramy piąty ośrodek Uniwersytetu Dzieci – tym razem w Poznaniu. We współpracy z naukowcami z wiodących poznańskich uczelni będziemy odkrywać tajemnice otaczającego świata w atrakcyjny dla dzieci sposób.

Co nas wyróżnia?

Są trzy elementy, które składają się na sukces i popularność Uniwersytetu Dzieci. Po pierwsze, jak zawsze ciekawość. Wszystkie nasze zajęcia powstają w odpowiedzi na pytania dzieci – naszych studentów. Wychodzimy z założenia, że najszybciej zapamiętujemy wtedy, gdy coś nas ciekawi i dlatego zawsze pytamy dzieci o to, czego chciałyby się dowiedzieć na naszych zajęciach.  

Drugim elementem wyróżniającym jest wyjątkowa, autorska metoda pracy z dziećmi, która pozwala im doświadczać, eksperymentować, popełniać błędy i wyciągać wnioski samodzielnie. Dzieci najlepiej uczą się gdy samodzielnie eksperymentują i doświadczają. Naukowcy towarzyszą dzieciom w  tym procesie, ale ich nie wyręczają. Mówią językiem zrozumiałym, dopasowanym do wieku dzieci, pomagają rozbudzać ich ciekawość – mówi Anna Grąbczewska – założycielka i prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Trzecim elementem jest kompleksowy program uniwersytecki. W roku akademickim oferujemy dzieciom wykłady i warsztaty poświęcone wszystkim dziedzinom wiedzy. Dzieci studiują na 5 kierunkach w zależności od wieku (przyjmujemy dzieci w wieku 6-16 lat). Młodsze mają krótkie zajęcia w blokach tematycznych poświęconych bardzo różnym obszarom wiedzy, starsze pracują warsztatowo, zgłębiając bardziej skomplikowane aspekty nauki niż młodsze, a najstarsze 12-16 latki pracują w trybie seminariów pogłębiając interesujące je tematy w sposób systematyczny, pod okiem mistrzów.  Na wszystkich kierunkach oferujemy dzieciom warsztaty poszerzające ich umiejętności społeczne, niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Co oferujemy w Poznaniu?

Zapraszamy dzieci na 3 kierunki:  Odrywanie, Inspiracje i Tematy dla dzieci w wieku 6 -11 lat. Sześcio- i siedmiolatki – studenci najmłodszego kierunku – Odkrywania  zapraszamy na wykład inauguracyjny ‘Dlaczego prąd kopie?’. Studenci Inspiracji, w wieku ośmiu i dziewięciu lat rozpoczną rok akademicki  wykładem: ‘Dlaczego mleko jest białe, skoro krowa je zieloną trawę?’. Studentom kierunku Tematy proponujemy szukanie odpowiedzi na temat tego: ‘Jak nasze ciało broni się przed chorobami?’

Więcej informacji na naszej stronie: www.uniwersytetdzieci.pl/rekrutacja

 

Back To Top