skip to Main Content

Jak Uniwersytet Dzieci inspiruje do nauki i rozwoju?

W czerwcu odbyła się coroczna konferencja edukacyjna Fundacji Uniwersytet Dzieci. Wydarzenie było świetną okazją do spotkania ze współpracującymi z nami naukowcami z całej Polski. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawialiśmy o tym, czym Uniwersytet Dzieci wyróżnia się od innych form popularyzacji nauki.

Panel poprowadziła dr Olga Kromuszczyńska z Instytutu Nauk Geologicznych PAN i prowadząca zajęcia na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu. W dyskusji wzięli udział: dr Takao Ishikawa z Uniwersytetu Warszawskiego – laureat Nagrody Popularyzator Nauki 2016/2017 Fundacji Uniwersytet Dzieci, dr inż. Wojciech Kilian z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Małgorzata Krzeczkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Anna Pacześniak oraz Agnieszka Kulus-Klepacka – dyrektor Uniwersytetu Dzieci w Krakowie.

Istotną rolę w dyskusji odegrała próba odpowiedzi na pytanie: czym różnią się popularyzacja i komunikacja nauki. Zdania na ten temat były podzielone, ale wszyscy uczestnicy panelu zgodzili się ze stwierdzeniem, że Uniwersytet Dzieci uczy popularyzacji nauki w Polsce w sposób unikalny na skalę europejską. Przemawiają za tym argumenty, które uczestnicy panelu wskazywali w swoich wypowiedziach: opracowanie przez Fundację Metody Pytań i Doświadczeń, zweryfikowanej przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, podział zajęć dla dzieci na kierunki, nawiązujące do grup wiekowych, tematy zajęć, które powstają na podstawie pytań dzieci – to tylko niektóre elementy, wyróżniające Uniwersytet Dzieci.

Bardzo istotne  z punktu widzenia uczestników dyskusji było to, w jaki sposób Uniwersytet Dzieci reaguje na bieżące problemy współczesnego świata społecznego i naukowego. Ma to swój wyraz w tematyce zajęć, która zawsze jest bardzo aktualna i nawiązuje do tego, co aktualnie jest istotne. Zdaniem wykładowców przygotowanie do zajęć na Uniwersytecie Dzieci wnosi bardzo wiele do warsztatu dydaktycznego naukowca. Młodzi naukowcy – doktorzy, doktoranci dzięki współpracy z Uniwersytetem Dzieci  uczą się rzetelnej popularyzacji zagadnień naukowych i metodyki przygotowywania zajęć dla dzieci. Wykorzystują tą wiedzę, prowadząc własne zajęcia.

Paneliści chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzonych na Uniwersytecie Dzieci zajęciach: “Pamiętam, jakim zaskoczeniem było moje pierwsze zetknięcie z Uniwersytetem Dzieci, kiedy koordynatorzy zaproponowali mojemu wydziałowi poprowadzenie zajęć o Unii Europejskiej dla kilkulatków. To był przysłowiowy ‘gorący kartofel’. Wszyscy bali się tematu. Tymczasem okazało się, że przy odrobinie wysiłku i wsparciu koordynatorów i narzędzi można się przygotować do mówienia o najbardziej skomplikowanych rzeczach w prosty sposób.” – podkreślała dr hab. Anna Pacześniak, laureatka nagrody Popularyzator Nauki Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Cieszymy się, że nasze wspólne działania na rzecz edukacji przynoszą tak wspaniałe efekty. Dziękujemy wszystkim gościom za aktywny udział w konferencji i inspirację do dalszej pracy!

Zobaczcie jak wyglądała konferencja:

 

 

 

Back To Top