skip to Main Content

Kolejny jubileusz Fundacji!

Rozbudzamy ciekawość dzieci już od 11 lat!  Dokładnie w sobotę 26 maja 2018 r. mija jedenasta rocznica pierwszego wykładu na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie, w którym wzięło udział 300 studentów. Dziś w 4 ośrodkach: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie na 5 kierunkach studiuje ponad 8,5 tys. dzieci w wieku 6-16 lat!

Obecnie Fundacja to Uniwersytet Dzieci i Scenariusze Lekcji – dwa programy, przez które realizujemy naszą misję. Zajęcia na Uniwersytecie Dzieci prowadzą wybitni naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin. Z programu Scenariusze Lekcji, w którym oferujemy nauczycielom w całej Polsce profesjonalne i wartościowe materiały dydaktyczne opracowane na podstawie zajęć z naukowcami – korzysta już ponad 40 tys. użytkowników, dzięki czemu uczniowie w miejscowościach małych i dużych mogą rozwijać swoje pasje.

Od 11 lat nieustannie doskonalimy nasz program zajęć i metody pracy z dziećmi, tak aby rozumiały otaczającą rzeczywistość i umiały w niej działać. Wszystkim, którzy towarzyszą w realizacji naszej misji – naukowcom, partnerom biznesowym, wolontariuszom, rodzicom, nauczycielom i darczyńcom – serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do przeczytania historii powstania Fundacji.

Back To Top