skip to Main Content

Międzynarodowe projekty Fundacji Uniwersytet Dzieci

STEAM4U

Fundacja Uniwersytet Dzieci uczestniczy w międzynarodowym projekcie STEAM4U w ramach programu Erasmus+.
Jego celem jest promowanie równości w kształceniu w obszarze STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) poprzez zwiększanie poczucia własnej sprawczości (postrzeganie własnych zdolności) u dzieci w wieku 10-14 lat, w szczególności u uczniów w trudnej sytuacji życiowej.

Razem z partnerami z Hiszpanii, Włoch, Belgii i Irlandii pracujemy nad opracowaniem strategii i stworzeniem narzędzi, które wykorzystane w obszarze edukacji, zwiększą poczucie własnej sprawczości u dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada dwa główne cele:
– udoskonalenia istniejących strategii edukacyjnych, w formalnym i nieformalnym środowisku edukacyjnym, które promują poprawę poczucia sprawczości – wzrostu przekonania co do swoich umiejętności w obszarze STEAM u wszystkich uczniów w wieku od 10 do 14 lat.
– opracowanie różnych narzędzi i wskazówek dotyczących promowania poczucia własnej sprawczości w STEAM.

Fundacja w ramach projektu wypracowuje materiały skierowane zarówno do dzieci, jak i nauczycieli i edukatorów.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

InEdu

W ramach międzynarodowej współpracy tworzymy nowe narzędzia dla nauczycieli, tak by uczynić edukację w szkołach podstawowych ciekawszą i bardziej skoncentrowaną na możliwościach poznawczych dzieci. W projekcie biorą udział: University of Bedfordshire, Kinderuni Vienna oraz ProActiv Ireland Celem  jest:

  • upowszechnianie/popularyzacja aktywnych metod edukacji, które opierają się  o eksperyment, obserwację, wnioskowanie – metody charakterystyczne dla świata nauki.
  • wypracowanie metod i narzędzi, które pomogą nauczycielom szkół podstawowych w przygotowaniu i prowadzeniu ciekawych lekcji, które będą rozbudzały dziecięcą ciekawość.
  • włączenie nauczycieli w proces wymiany doświadczeń w zakresie metod i narzędzi projektowych, tak, aby mogli rozwijać swój warsztat i samodzielnie tworzyć  ciekawą i skuteczną metodologię nauczania na podstawie doświadczeń wypracowanych w projekcie.

Adresatem projektu są nauczyciele zainteresowani rozwijaniem aktywnych metod pracy z dziećmi, których efektem jest rozwój dziecięcej ciekawości. Wybrana grupa nauczycieli zostanie zaproszona do tworzenia metod i dzielenia się dobrymi praktykami. Najważniejszymi odbiorcami projektu są jednak dzieci, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania będą mogły rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia oraz pobudzić potencjał twórczy.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

Back To Top