skip to Main Content

Nasi Wolontariusze pomagają ponad 7,5 tys. dzieci!

Kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Dzieci dobiegł końca. Prawie 7,5 tysiąca studentów wzięło w tym roku udział w wykładach i warsztatach na kluczowych polskich uczelniach. Taka skala działań nie byłaby możliwa, gdyby nie ponad 300 wolontariuszy, z którymi wspólnie pracujemy na sukces Fundacji i zadowolenie wielu tysięcy dzieci.

300 wolontariuszy regularnie pomagających Fundacji to niezwykłe grono osób: młodszych starszych i najstarszych. Wolontariuszami są seniorzy i gimnazjaliści, osoby pracujące i studiujące, mężczyźni i kobiety.

Co składa się na ten fenomen?

Wolontariat w Fundacji Uniwersytet Dzieci ma wiele wymiarów. Wolontariusze pomagają w koordynacji zajęć, dbają o sprawy organizacyjne, opiekują się dziećmi. Biorą udział w niebanalnych zajęciach, mają kontakt z naukowcami, są opiekunami specjalizacji. Ale nie tylko. Wolontariusze wspierają pracę w 4 ośrodkach w Polsce, współtworzą materiały na zajęcia, są redaktorami. Mają szansę na ciekawe staże i praktyki w ramach wewnętrznych działów Fundacji: marketingu, fundraisingu, księgowości. Wielu z nich poświęca Fundacji bardzo dużo czasu własnego, za co chcieliśmy z końcem roku akademickiego serdecznie podziękować.

Wolontariusze Fundacji biorą udział w wielu działaniach organizowanych specjalnie dla nich. Są to m.in. imprezy integracyjne, sportowe, wyjścia na wydarzenia kulturalne, ale również szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do wymagań rynku pracy. Ostatnie takie szkolenie zorganizowała firma NESTLE, która jest partnerem programu Wolontariat.

Wolontariusze Fundacji Uniwersytet Dzieci na szkoleniu w firmie Nestle

Serdecznie zapraszamy studentów, młodzież, seniorów i osoby pracujące do udziału w programie Wolontariat w przyszłym roku akademickim.

Back To Top