skip to Main Content

Podaruj dzieciom stypendia na Uniwersytecie Dzieci 2018/2019!

W ciągu 10 lat w zajęciach Uniwersytetu Dzieci wzięło udział prawie 30 tys. dzieci, spośród których ponad  3 tys. pochodziło z rodzin, których nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć. Dzięki Funduszowi stypendialnemu, mimo problemów finansowych, te dzieci mogły w każdą sobotę zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania, a przede wszystkim czuć się jak ich rówieśnicy. Każde stypendium to około 20 fascynujących zajęć (wykładów i warsztatów) przez cały rok dla jednego dziecka!

Czym jest Fundusz stypendialny i jak działa?

Staramy się, aby Uniwersytet Dzieci był otwarty. Uważamy, że ograniczenia finansowe nie mogą być przeszkodą w rozwoju dziecka. Od początku istnienia Fundacji wspieramy stypendiami dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz z rodzin wielodzietnych. Co roku ze stypendiów w ramach Funduszu korzysta ponad 300 dzieci. Za każdym wnioskiem o stypendium kryje się trudna sytuacja rodziny. Dzięki Funduszowi stypendialnemu w zajęciach mogą uczestniczyć m. in. dzieci chore, z niepełnych rodzin, a także z rodzin wielodzietnych. Przeczytajcie fragmenty wniosków, by przekonać się, komu możecie pomóc.

Pomóż nam zebrać środki na stypendia dla dzieci na przyszły rok

Jeśli chcesz, aby dzieci w trudnej sytuacji życiowej mogły korzystać z zajęć na Uniwersytecie Dzieci – wesprzyj Fundusz stypendialny dowolną kwotą. W ten sposób umożliwisz dzieciom rozwój i pomożesz rozbudzić ich naturalną chęć nauki. Dzięki twojemu wsparciu rozwiną swoje zainteresowania i odkryją talenty, co pomoże im w dorosłym życiu.

Akcja Dziecko na uniwersytecie trwa do 15 kwietnia.

Zobacz, jak wyglądają zajęcia na Uniwersytecie Dzieci:

 

Back To Top