skip to Main Content

Podaruj zajęcia na Uniwersytecie Dzieci

Już 8 maja rozpoczynają się zapisy na Uniwersytet Dzieci. Prawie 9 tys. dzieci w niemal każdą sobotę będzie mogło rozwijać zainteresowania i zdobywać wiedzę z różnych dziedzin. Dla naszych studentów wspólnie z wybitnymi naukowcami i ekspertami przygotujemy mnóstwo fascynujących zajęć, które wykraczają poza nauczanie szkolne, umożliwiają odkrywanie swoich pasji i inspirują do samodzielnego poznawania świata. Tematyka zajęć będzie ściśle związana z zainteresowaniami dzieci, naukowcy będą odpowiadać na pytania małych studentów: dlaczego gwiazdy spadają?, jak działa serce?, dlaczego chcemy coś wiedzieć?

Chcielibyśmy, żeby w naszych zajęciach mogły brać udział także dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego prosimy o przekazanie środków na rzecz Funduszu stypendialnego. W przypadku problemów finansowych rodziny Fundacja pokrywa opłatę za studia na Uniwersytecie Dzieci w części lub w całości (w zależności od tego, jak trudna jest sytuacja rodziny). Stypendium jest przyznawane na podstawie wniosku stypendialnego złożonego przez rodziców. Dzięki temu m.in. dzieci chore, z niepełnych rodzin, a także z rodzin wielodzietnych otrzymają przepustkę do świata nauki i wielką szansę na rozwój. Przeczytajcie fragmenty wniosków, by przekonać się, komu możecie pomóc.

Wesprzyj Fundusz stypendialny dowolną kwotą. W ten sposób umożliwisz dzieciom rozwój i pomożesz rozbudzić ich naturalną chęć nauki. Dzięki twojemu wsparciu będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać talenty wspólnie z rówieśnikami.

Akcja trwa do 15 kwietnia.

Back To Top