skip to Main Content

Podaruj dziecku indeks!

 

 

Fundacja Uniwersytet Dzieci od początku istnienia prowadzi Fundusz stypendialny. Pomagamy dzieciom z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki wsparciu Darczyńców, Uniwersytet Dzieci jest otwarty dla wszystkich.

 

 

Jak działa Fundusz stypendialny?

Zebrane środki przeznaczane są na opłatę za studia na Uniwersytecie Dzieci. Stypendium przyznajemy na podstawie wniosku stypendialnego złożonego przez rodziców. Dzięki temu m.in. dzieci chore, z niepełnych rodzin, a także z rodzin wielodzietnych otrzymają przepustkę do świata nauki. Stypendium jest wielką szansą na rozwój dziecięcych pasji.

W roku akademickim 2018/19 udało nam się zebrać  ponad 150 tys. złotych! Przyznaliśmy 322 stypendia najbardziej potrzebującym dzieciom. To wszystko dzięki wpłatom naszych Darczyńców.

Pomóż nam wyrównać szanse dzieci na dobrą edukację!

Płatny charakter zajęć nie może stanowić bariery dla rozwoju pasji dzieci. Dzięki wsparciu darczyńców spełniamy dziecięce marzenia, rozwijamy talenty i zainteresowania dzieci, a także rozbudzamy ich naturalną chęć nauki i poznawania świata. To wielka inwestycja na przyszłość.

Ty też możesz dołączyć do grona naszych Darczyńców. Nawet niewielka wpłata na Fundusz pomoże nam dalej wspierać najbardziej potrzebujące dzieci.

 

 

Back To Top