skip to Main Content

Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci

 

26 lutego we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Śniadania Przyjaciół Fundacji Uniwersytetu Dzieci. Wydarzenie to zostało przygotowane w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Wśród gości nie zabrakło pracowników uczelni wyższych, szkół, firm oraz fundacji. Debatę prowadziła Prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci – Anna Grąbczewska.

 

 

Idea Śniadania Przyjaciół Fundacji Uniwersytetu Dzieci

Przygotowując zajęcia dla studentów Uniwersytetu Dzieci zależy nam na tym, aby jak najlepiej przygotować ich do samodzielnego działania we współczesnym świecie. Kluczem do sukcesu jest prawidłowa edukacja. Warto zatem rozmawiać o tym, jak ją doskonalić. Zaprosiliśmy przedstawicieli trzech środowisk: naukowego, edukacyjnego i biznesowego, aby wspólnie wypracować pomysły na to, jak odpowiadać na potrzeby polskiej szkoły we współczesnym świecie.

 

Eksperci, którzy zabrali głos podczas debaty

Przedstawicielami środowiska naukowego byli prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego oraz dr hab. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Firmy biznesowe reprezentowały Hanna Piotrowska (CSR) z firmy Credit Suisse i Ewa Carr de Avelon z firmy XL Catlin. Natomiast ekspertami ze środowiska edukacyjnego były Maria Szymerowska, dyrektor prywatnej SP Leonardo da Vinci i Monika Zwierko-Odachowska, dyrektor programowa Uniwersytetu Dzieci.

 

Co łączy podstawówkę i rynek pracy? Kiedy i jak kształtują się kompetencje przyszłych pracowników? 

Pytania te były jedynie punktem wyjścia do kolejnych, ważnych kwestii, które poruszyliśmy podczas panelu dyskusyjnego. Przedstawicielki pracodawców podkreślały znaczenie kompetencji miękkich na rynku pracy, w szczególności kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i dobrego komunikowania się. Natomiast prof. dr hab. inż. Józef Sowiński zwrócił uwagę na fakt, że uczelnie muszą realizować ustalony program, ale jednocześnie wypracowują też własne rozwiązania, które mają pomóc studentom odnaleźć się na rynku pracy. Wszyscy paneliści zgodzili się z głosem Moniki Zwierko-Odachowskiej, podkreślającej, że ciekawość jest podstawową siłą zmieniającą edukację. Jej zdaniem potrzebujemy nauczycieli z pasją, którzy będą inspirować dzieci do nauki i rozwoju.

Z wypowiedzi uczestników wysuwał się jeden, zgodny wniosek: polska szkoła potrzebuje zmian. Zdajemy sobie sprawę, że proces ten wymaga czasu i przemyślanego działania. Planujemy kolejne spotkania, na których skupimy się na tym, jak przekonać nauczycieli do prowadzenia interesujących lekcji. Zależy nam na tym aby zachęcić ich do korzystania z metod opracowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci, czyli m.in. autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci uda się zmienić polską szkołę, aby odpowiadała potrzebom współczesnego świata.

Back To Top