skip to Main Content

Rodziny wielodzietne potrzebują wsparcia

Czy wiecie, że w ciągu 10 lat w zajęciach Uniwersytetu Dzieci wzięło udział prawie 30 tys. dzieci? Z czego ponad 3 tys. pochodziło z rodzin, których nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć? Dzięki Funduszowi stypendialnemu, mimo problemów finansowych, te dzieci mogły w każdą sobotę zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania, a przede wszystkim czuć się jak ich rówieśnicy. Jedno stypendium to około 20 fascynujących zajęć przez cały rok dla jednego dziecka!

Rodziny wielodzietne potrzebują wsparcia

Opłacenie dodatkowych zajęć edukacyjnych jest dużym wyzwaniem zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych. Rodzice nie mogą wtedy zapewnić  zajęć na przykład dwójce spośród czworga dzieci, byłaby to trudna do zrozumienia niesprawiedliwość. Z drugiej strony jest to wtedy już bardzo duży wydatek dla rodziny. Dlatego Fundusz stypendialny obejmuje także trzecie i każde kolejne dziecko, które studiuje całkowicie za darmo. Pisze o tym tata pięciorga dzieci z Warszawy – wszystkie są studentami Uniwersytetu Dzieci:

Niebagatelną wagę przy podejmowaniu przez nas decyzji o uczestnictwie kolejnych dzieci w zajęciach, była kwestia finansów, które Uniwersytet Dzieci rozwiązał w sposób zdecydowanie promujący rodziny wielodzietne. Zgodnie z regulaminem opłacamy bowiem zajęcia tylko dwóch najstarszych dzieci, młodsze korzystają nieodpłatnie. (…) Jako rodzic staram się zapewnić jak najlepszą przyszłość naszym dzieciom, między innymi inwestując w ich naukę, a Uniwersytet Dzieci jest wręcz wymarzonym miejscem do tego. Nie chcę narzucać dzieciom życiowych wyborów, uważam że one same powinny odkryć swoje pasje, a do tego potrzebny jest szeroki wachlarz zajęć z różnych przedmiotów, w różnych, ciekawych miejscach (do dziś pamiętam zajęcia na Lotnisku Chopina czy w Muzeum Narodowym). Ktoś powie, że naturalnym obowiązkiem rodziców jest dbanie o edukację swoich dzieci – oczywiście, to prawda. Sądzę jednak, że w naszym przypadku to nie jedyny obowiązek. Zaryzykuję stwierdzenie, że szczególnie na rodzicach studentów Uniwersytetu Dzieci, którzy bezpośrednio widzą efekty tej formy nauki dla swoich pociech, spoczywa dodatkowo obowiązek zadbania o te dzieci, które mają utrudniony dostęp do poszerzania swojej wiedzy. Sytuacje życiowe są różne, ale dziecko nigdy nie odpowiada za brak środków na swoją edukację. Dlatego apeluję szczególnie do rodziców, którzy z bliska obserwują pracę Uniwersytetu Dzieci, o wsparcie Funduszu stypendialnego. Sam staram się to robić z trzech powodów. Po pierwsze czuję się dłużnikiem Uniwersytetu dzięki umożliwieniu nieodpłatnej edukacji naszych młodszych pociech. Po drugie z racji bezpośredniej znajomości rodziny, której nie stać na opłacenie zajęć, łatwiej mi pojąć ideę Funduszu stypendialnego. Dla tych wszystkich, których jednak te dwie sytuacje nie dotyczą, mam też trzeci argument – pamiętajmy, że taka inwestycja w naukę to szansa dla tych dzieci, których talenty bez pomocy Funduszu stypendialnego być może nigdy nie będą miały szansy na odkrycie i rozwój. Wspierajmy Fundusz – to naprawdę dobra sprawa!

Każdy, kto ufunduje jedno stypendium (150 zł), otrzyma zaproszenie na Turniej wiedzy dla małych i dużych, podczas którego będzie można zdobyć indeks dla swojego dziecka na kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Dzieci.

Podaruj stypendia i zdobądź indeks:

 

Czym jest Fundusz stypendialny i jak działa?

Od początku istnienia Fundacja prowadzi Fundusz stypendialny, którym objęte są dzieci z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej, i w ten sposób wyrównuje szanse na dobrą edukację. Rodzice, którzy nie mogą pozwolić sobie na opłatę za studia, deklarują kwotę, która jest w ich zasięgu finansowym. Pozostałe koszty pokrywa Fundacja. W przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny Fundacja pokrywa całość opłat za studia na Uniwersytecie Dzieci. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z opcji darmowych zajęć dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka. Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce.

Regulamin przyznawania stypendiów na Uniwersytecie Dzieci: uniwersytetdzieci.pl/strony/zasady-przyznawania-stypendium

Back To Top