skip to Main Content

Scenariusze Lekcji zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej!

Scenariusze Lekcji zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program Fundacji Uniwersytet Dzieci uzyskał honorowy patronat  Ministra. Decyzja została umotywowana tym, że przedsięwzięcie służy rozbudzaniu ciekawości uczniów i rozwijaniu ich kreatywności. Tym samym Scenariusze Lekcji  zachęcają nauczycieli do wykorzystywania zróżnicowanych metod pracy z uczniami, w tym metody badawczej i pracy projektowej, co umożliwia wzbogacenie szkolnej dydaktyki i przygotowanie zajęć, których forma będzie atrakcyjna z punktu widzenia młodego człowieka.

Cieszymy się, że nasze działania zyskały uznanie Ministra Edukacji. Fundacja Uniwersytet Dzieciod 11 lat działa na rzecz rozwoju edukacji. Dotychczas, we współpracy z naukowcami i specjalistami z różnych dziedzin, przygotowaliśmy ponad 300 scenariuszy zajęć, przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspólnie działamy na rzecz misji, jaką jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Honorowy patronat nad Programem Scenariusze Lekcji objął:

 

Back To Top