skip to Main Content

Uniwersytet Dzieci zmienia edukację!

Za nami pierwsza debata dotycząca kształtowania kompetencji nauczycieli, organizowana przez Uniwersytet Dzieci we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk do podjęcia dialogu o konieczności wprowadzenia zmian w polskiej szkole. Spotkanie odbyło się w piątek 15 lutego 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym Stara Kotłownia w Kortowie. W spotkaniu uczestniczyły władze UWM w Olsztynie, nauczyciele akademiccy, najwięksi pracodawcy województwa, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych oraz sami uczniowie – studenci Uniwersytetu Dzieci.

Spotkanie otworzył I zastępca Rektora, dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor podkreślił, że po latach współpracy ze szkołami oraz pracy w edukacji pozaszkolnej Uniwersytet Dzieci jest uprawnionym podmiotem do prowadzenia tak ważnej dyskusji.

Istotnym elementem spotkania były rozmowy w grupach. Omówione zostały zagadnienia związane z oczekiwaniem pracodawców wobec absolwentów wkraczających na rynek pracy, stan przygotowania nauczycieli do zawodu, możliwe sposoby kształtowania kompetencji wśród uczniów szkół podstawowych oraz narzędzia dla nauczycieli oferowane im m.in. przez Uniwersytet Dzieci. Całość została znakomicie podsumowana przez dzieci i młodzież – studentów Uniwersytetu Dzieci.

Jak młodym odkrywcom tworzyć warunki do uczenia?

Dyskusja w grupach roboczych inspirowana była wykładem prof. dr hab. Henryka Mizerka, kierownika Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM. Kluczowa myśl jego przemówienia dotyczyła głównej funkcji szkoły, jaką powinno być stwarzanie odpowiednich warunków dla uczniów do uczenia się, nie zaś ich nauczanie. Profesor wskazywał też na konieczność indywidualnego, podmiotowego podejścia zarówno do ucznia, jak i nauczyciela.

Kluczowe myśli towarzyszące nam podczas debaty

Na Uniwersytecie Dzieci wciąż zadajemy pytania i szukamy na nie odpowiedzi. Stąd też podczas spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie „Po co uczymy?”. Druga myśl przewodnia związana była z pojęciem wysp edukacyjnych, wprowadzonym przez prof. Henryka Mizerka. Na ile działania takich organizacji jak Uniwersytet Dzieci mogą rozwijać się i obejmować coraz większą liczbę nauczycieli i uczniów tak, by rzeczywiście i trwale wpłynąć na systemowe rozwiązania edukacyjne w Polsce?

Wkrótce pojawi się szczegółowe opracowanie z wnioskami z debaty.

 

Back To Top