skip to Main Content

Wolontariat dla wolontariatu

Fundacja Uniwersytet Dzieci, jako jedna z 4 polskich organizacji, zakwalifikowała się do programu  IBM Corporate Services Corps, w którym specjaliści z całego świata służą pro bono swoimi kompetencjami organizacjom pozarządowym. W związku z tym 2 października w naszej krakowskiej siedzibie zawitała trójka wolontariuszy – Sylvia, Marcos i Ashish. Przez 4 tygodnie będą pracować nad strategią rozwoju wolontariatu, który jest jednym z kluczowych projektów Fundacji. Rokrocznie w 4 ośrodkach Fundacji  pomaga regularnie ponad 400 wolontariuszy, którzy delegowani są do różnych zadań wymagających wielorakich kompetencji. Specjaliści z IBM zajmą się w szczególności wolontariatem kompetencyjnym, wolontariatem seniorów oraz strategią współpracy z opiekunami specjalizacji dla starszych studentów Uniwersytetu Dzieci.

Back To Top