skip to Main Content

Wolontariat – tak! By rozwijać talenty i pasje młodych ludzi

Energia, pasja i chęć pomagania oraz wpływania na rzeczywistość – to łączy wolontariuszy Uniwersytetu Dzieci. Nasi wolontariusze tworzą społeczność dawnych studentów Uniwersytetu Dzieci, którzy teraz studiują na uczelniach wyższych oraz uczą się w gimnazjach i liceach. To także rodzice i naukowcy, którzy pomagają przygotowywać zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.

Wolontariat w Fundacji ma wiele odsłon, ale przede wszystkim skupia się wokół zajęć akademickich dla studentów Uniwersytetu Dzieci. Wolontariusze pomagają również rodzicom w organizacji wykładów oraz wspierają pracę naukowców prowadzących zajęcia pro publico bono. Rodzice jako wolontariusze pilnują dzieci podczas wykładów – nazywamy to strażą rodzicielską.

Co dzieje się w tej wyjątkowej społeczności? Wolontariusze organizują festiwale, imprezy edukacyjne i konferencje, pomagają w realizacji projektów dla nauczycieli oraz mają interesujące staże w działach dziekanatu, marketingu i fundraisingu w biurach Fundacji. Nie tylko świetnie spędzają czas, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne.

Nasi wolontariusze to wyjątkowe osoby, które charakteryzuje postawa życiowa, trafnie opisana przez wolontariusza Dominika z Olsztyna, bohatera filmu. Tak wygląda wolontariat na Uniwersytecie Dzieci “od kuchni”:

Wszystko co robisz, robisz z satysfakcją

 

Drodzy wolontariusze!
Wiemy jak wiele dzieje się dzięki Waszej pasji i zaangażowaniu.
Wiemy ile czasu rocznie przeznaczacie na wsparcie Fundacji i jej projektów. To 40 tysięcy godzin pracy w ciągu roku.
Wiemy, że bez Waszego wsparcia działania Fundacji nie mogłyby osiągać swojej skali w znaczeniu ilościowym (zajęcia dla 6 tys dzieci rocznie w 4 ośrodkach), a także jakościowym (organizacja imprez poza programem studiów dla dzieci).

Dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia 2015) pracownicy Fundacji Uniwersytet Dzieci składają Wam życzenia satysfakcji z pracy, realizacji marzeń i planów.

DZIĘKUJEMY za Wasze gorące serca i otwarte umysły.

Back To Top