skip to Main Content

Współpracujemy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym!


Uniwersytet Dzieci w Poznaniu otrzymał patronat Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Razem  będziemy działać na rzecz popularyzacji nauki w regionie Wielkopolski. W ramach PPNT działa Laboratoriom Wyobraźni –centrum  nauki dla najmłodszych. Dzieci odwiedzające Laboratorium przez interaktywną zabawę poznają świat nauki.

PPNT realizuje także własną politykę odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, której jednym z obszarów jest edukacja. Popularyzacja nauki, tworzenie przestrzeni dla naukowców do dzielenia się wiedzą ze społeczeństwem a  w szczególności z dziećmi oraz wspieranie szkół w opracowywaniu lepszych programów nauczania to tylko niektóre z działań, które są naszym wspólnym celem.  Bardzo cieszymy się na tę współpracę!

Back To Top