skip to Main Content

Zestawy do pracy metodą projektu zostały wysłane do uczestników projektu Klimatyczna klasa

W tym roku szkolnym dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych przygotowaliśmy aż 9 projektów tematycznych. Jednym z nich jest Klimatyczna klasa – projekt edukacyjny dla klas 4-8. Zgłosiło się do niego 500 nauczycieli, którzy otrzymali już zestaw edukacyjny do pracy metodą projektu. Dzięki niemu uczniowie nauczą się, jak planować i dzielić się zadaniami, by osiągnąć wspólny cel.

Uczniowie w trakcie cyklu lekcji wychowawczych wspólnie zaprojektują kampanię społeczną dotyczącą codziennych wyborów i działań mających wpływ na klimat. Następnie zrealizują kampanię w środowisku lokalnym. W ramach projektu klasa otrzyma zestaw edukacyjny do pracy metodą projektu. Uczniowie będą mogli też wziąć udział w 2 konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Lekcje w ramach projektu Klimatyczna klasa nie tylko zwrócą uwagę uczniów na problem zmian klimatycznych i wpływu człowieka na środowisko, ale też będą świetną okazją do kształtowania kompetencji społecznych. Nastolatki będą pracować zespołowo, nauczą się, jak dzielić się zadaniami, efektywnie się komunikować i dobrze planować działania, by wspólnie osiągnąć cel. To kluczowe kompetencje, które w dużej mierze wpływają na osiągnięcie sukcesu w szkole, a później w życiu zawodowym.

Więcej informacji o projekcie: www.scenariuszelekcji.edu.pl/program/klimatyczna-klasa-4-8

Projekt „Dzieci chronią klimat – konkurs edukacyjny dla szkół podstawowych w Polsce” jest finansowany ze środków:

Back To Top